آموزش زبان انگلیسی

محتوای PTE

آزمون آزمایشی PTE

آزمون آنلاین آزمون آزمایشی PTE شماره 1PTE MOCK TEST 1 Speaking Writing Reading Listening آزمون آزمایشی PTE شماره 2PTE MOCK TEST 2 Speaking Writing Reading Listening آزمون آزمایشی PTE شماره 3PTE MOCK TEST 3 Speaking Writing Reading Listening آزمون آزمایشی ...

ریدینگ PTE

ریدینگ آزمون  PTE ریدینگ  آکادمیک آزمون PTE  دارای 15 تا 20 سوال از مستقل یا ترکیبی است که پاسخ گویی به هر سوال شیوه منحصر به خود را دارد. مدت زمانی که برای پاسخ گویی به سوالات ریدینگ PTE به ...
بهترین مرکز اسپیکینگ PTE

اسپیکینگ PTE

 اسپیکینگ آزمون PTE  دومین بخش از آزمون PTE بخش بسیار مهم اسپیکینگ است. اسپیکینگ PTE  توسط کامپیوتر ضبط می شود و توسط اگزمینر آزمون بررسی خواهد شد نکات مهمی که داوطلبان برای موفقیت در این بخش بایدحتما در نظر داشته ...
بهترین مرکز لسینیگ PTE

لسینیگ آزمون PTE

لسینیگ آزمونPTE در لسینیگ یا مهارت شنیداری آزمون PTE داوطلب باید به یاد داشته باشیم این قسمت از یادگیری زبان نیازمند تمرین و تلاش مستمر است تا گوش آدم به لهجه های مختلف عادت کند و بتواند لغات را تشخیص ...
رایتینگ و منابع آزمون PTE

رایتینگ PTE

رایتینگ آزمون PTE  یکی از مهم ترین قسمت ها و شاید برای بسیاری از داوطلبان جزو سخترین بخش های امتحانی بخش نوشتاری آزمون می باشد.   رایتینگ آزمون PTE به 2 شکل 1_خلاصه نویسی در این قسمت از سوال آزمون ...
آزمون pte بهترین مرکز پی تی ای

آزمون PTE به همراه منابع (پی تی ای)

آزمون PTE چیست؟ یکی از آزمون هایی سنجش زبان انگلیسی که در سطح دنیا معتبر می باشد آزمون PTE است که برای پذیرش دانشجو و همچنین مهاجرت به قاره استرالیا، و نیوزیلند مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون توسط ...