سبد خرید
دانلود کتاب Business English Vocabulary Builder

دانلود کتاب Business English Vocabulary Builder

در این صفحه تمامی توضیحات کلی درباره دانلود کتاب Business English Vocabulary Builder به همراه فایل های آموزشی به همراه کلید های واژه های برای مطالعه روزانه بیان شده است. لطفا تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. دانلود کتاب Business English Vocabulary Builder در این قسمت دانلود با کبفیت بالا قرار گرفته است. […]

دانلود کتاب English Grammar in Use

دانلود کتاب English Grammar in Use

در این صفحه دانلود کتاب English Grammar in Use به صورت رایگان قرار گرفته شده است. همچنین تمامی نکات کلیدی مربوط به English Grammar in Use به صورت رایگان نحوه مطالعه و ساختار های حرفه ای بیان شده است. دانلود کتاب English Grammar in Use دانلود مستقیم این کتاب در این قسمت موجود است. لینک […]

دانلود کتاب Speak Now

دانلود کتاب Speak Now از 1 تا 4

در این صفحه دانلود کتاب Speak Now با بالاترین کیفیت و چاپ جدید قرار گرفته است و همچنین تمامی نکات کلیدی مربوط به نحوه مطالعه و ساختار این کتاب به صورت حرفه ای توضیح داده شده است. حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. دانلود کتاب Speak Now در این قسمت دانلود مستقیم […]

دانلود کتاب Word Power Made Easy

دانلود کتاب Word Power Made Easy چاپ 2

در این صفحه دانلود کتاب Word Power Made Easy قرار گرفته است. همچنین تمامی نکات کلیدی مربوط به نحوه مطالعه و دلیل اهمیت مطالعه این کتاب برای داوطلبین عزیز بیان شده است. حتما تا انتهای مقاله دانلود کتاب Word Power Made Easy با ما همراه باشید. دانلود کتاب Word Power Made Easy مستقیما در اینجا […]

دانلود کتاب The Elements of Style

دانلود کتاب The Elements of Style چاپ 3

در این صفحه تمامی توضیحات مربوط به دانلود کتاب The Elements of Style قرار گرفته است. آموزش نحوه مطالعه این کتاب و معرفی ساختار این کتاب به همراه لینک مستقیم دانلود در این صفحه قرار گرفته شده است. لطفا تا انتها این صفحه با ما همراه باشید. دانلود کتاب The Elements of Style در این […]

معرفی ساختار آزمون آیلتس صفر تا 100

معرفی ساختار آزمون آیلتس صفر تا 100

در این صفحه ساختار آزمون آیلتس به همراه کلیدهای مهمی که برای افزایش نمره در هر بخش ضروری می باشد توضیح داده شده است. برای اینکه تمامی ساختار آزمون آیلتس به همراه ورش های جدید این آزمون را مطالع شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. معرفی ساختار آزمون آیلتس آزمون آیلتس (International […]

موضوعات مکالمه آزمون آیلتس

موضوعات مکالمه آزمون آیلتس 3 سبک

در این صفحه به معرفی تمامی موضوعات مکالمه آزمون آیلتس متوس تا پیشرفته توضیح داده شده است. تمامی موضوعات مکالمه آزمون آیلتس به صورت دسته بندی شده به همراه راهکارهای کاربردی بیان شده است. معرفی موضوعات مکالمه آزمون آیلتس تسک 1 از سری موضوعات مکالمه آزمون آیلتس، در تسک 1 اسپیکینگ، شما موظف به پاسخ […]

بارم بندی آزمون آیلتس

بارم بندی آزمون آیلتس در 4 تسک

در این صفحه به معرفی بارم بندی آزمون آیلتس و بیان اینکه چه بخش های از آزمون آیلتس دارای نمره بیشتر و چه بخش هایی نمره کمتری دارند پرداخته شده است. برای تسلط کامل و اینکه چند سوال باید پاسخ داده شود تا نمره شما کسب شود در مقاله بارم بندی آزمون آیلتس پاسخ داده […]