سبد خرید
لغات کاربردی دولینگو 2023

لغات کاربردی دولینگو 2024

در این صفحه درباره لغات کاربردی دولینگو که در قسمت های مختلف مانند c-test و همچنین در بخش Real word  و حتی در قسمت های مختلف دیگر مانند راتینگ و همچنین اسپیکینگ مرود استفاده قرار میگیرد به صورت کامل توضیح داده شده است. لغات کاربردی دولینگو در انتهای این صفحه موجود است. دانلود فایل 0 […]

آموزش گرامر انگلیسی

آموزش گرامر انگلیسی صفر تا 100

در این صفحه تمامی نکات کلیدی مربوط به آموزش گرامر انگلیسی از صفر تا 100 به صورت دسته بندی شده بیان شده است. تمامی نکات کلیدی که باید همه افراد برای مکالمه انگلیسی رعایت کنند تا بتوانند ساختار صحبت کردن و نوشتار آنها در گرامر انگلیسی به صورت حرفه ای باشد بیان شدهد است. حتما […]