سبد خرید
10 بهترین دیکشنری زبان انگلیسی

10 از بهترین دیکشنری زبان انگلیسی

در این صفحه به معرفی برخی از بهترین دیکشنری زبان انگلیسی به صورت آنلاین و همچنین اپلیکیشن پرداخته شده است. برای تسلط به لغات کاربردی انگلیسی حتما داشتن دیکشنری مناسب و کارآمد بسیار مهم می باشد. برای دریافت بهترین دیکشنری ها تا انتهای این صفحه با ما همراه باشید. دلایل داشتن یک دیکشنری خوب برای […]

گرامر مورد نیاز دولینگو

گرامر مورد نیاز دولینگو

در این صفحه به توضیح کاملی درباره گرامر مورد نیاز دولینگو به همراه معرفی کتاب های ارزشمندی درباره این آزمون پرداخته شده است. ساختارهای مختلف گرامری باید در آزمون DUOLINGO  استفاده شود که در اسن صفحه بیان شده است. با ما همراه باشید. دلیل اهیمت گرامر در آزمون دولینگو آزمون دولینگو یکی از معروف‌ترین آزمون‌های […]

نگاه کلی Oxford English Grammar Course

نگاه کلی Oxford English Grammar Course

در این نگاه کلی Oxford English Grammar Course به صورت مفصل انجام شده است. دلایل مطالعه این کتاب به همراه نکات کلیدی درباره مطالعه کتاب بیان شده است. کلیدواژه های بسیار مهم درباره این کتاب برای داوطلبین عزیز بین شده است. تا انتهای این صفحه با ما همراه ابشید. معرفی نگاه کلی Oxford English Grammar […]

برسی کتاب IELTS Trainer Six Practice Tests

برسی کتاب IELTS Trainer Six Practice Tests

در این صفحه برسی کتاب IELTS Trainer Six Practice Tests با دقت بالا انجام گرفته است. تمامی دلایلی که این کتاب برای مطالعه داوطلبین آزمون آیلتس ضروری می باشد بیان شده است. برای کسب اطلاعات کامل تا انتهای این صصفحه با ما همراه باشید. تمامی برسی کتاب IELTS Trainer Six Practice Tests کتاب IELTS Trainer […]

تحلیل کتاب Vocabulary for IELTS Advanced

تحلیل کتاب Vocabulary for IELTS Advanced

در این صفحه تحلیل کتاب Vocabulary for IELTS Advanced با تمامی نکات کلیدی پرداخته شده است. برای کسب اطلاعات کافی درباره نحوه مطالعه این کتاب و دلیل مطالعه این کتاب تا انتها این مقاله با ما همراه باشید. معرفی و تحلیل کتاب Vocabulary for IELTS Advanced Vocabulary for IELTS Advanced یکی از منابع معتبر برای […]

تفسیر کتاب 4000 Essential English Words

تفسیر کتاب 4000 Essential English Words

در این صفحه به تفسیر کتاب 4000 Essential English Words پرداختیم و همچنین نکات کلیدی برای مطالعه و ساختار های مفید این کتاب پرداخته شده است. برای اطلاعات کامل تا انتهای این صفحه با ما همراه باشید. تحلیل و تفسیر کتاب 4000 Essential English Words 4000 Essential English Words یک مجموعه از کتاب‌های آموزش واژگان […]

بررسی کتاب English Vocabulary in Use

بررسی کتاب English Vocabulary in Use

در این صفحه به بررسی کتاب English Vocabulary in Use پرداختیم و تمامی نکات کلیدی درباره این کتاب به همراه نکات طلایی برای تسلط بر این کتاب بیان شده است. با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید. تحلیل و بررسی کتاب English Vocabulary in Use کتاب English Vocabulary in Use یکی از منابع معتبر […]

تفسیر کتاب American English Fille

تفسیر کتاب American English Fille

در این صفحه تفسیر کتاب American English Fille به همراه آنلایز کامل این صفحه بیان شده است. برای اطلاعات دقیق درباره نحوه مطالعه و تحلیل این کتاب تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. کاملترین تفسیر کتاب American English Fille کتاب American English Fille یک منبع آموزشی برای یادگیری زبان انگلیسی به صورت پر […]