سبد خرید
گرامر as … as و کاربرد آن در 2 آزمون آیلتس و تافل

گرامر as … as در زبان انگلیسی با 3 کلید طلایی

5/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله گرامر as … as را با تمامی نکات کلیدی توضیح دادیم. تمامی تفاوت های گرامر as … as و همچنین تمامی شباهت های گرامر as … as و کاربردهای ساختاری گرامر as … as در آزمون های مختلف ماننند آیلتس و تافل با کاربرد حرفه ای بسان شده است.

معرفی گرامر as … as

این ساختار به کار میرود تا دو موضوع را با هم مقایسه کند و شباهت آنها را نشان دهد. در این ساختار، as به عنوان حرف ربط به کار میرود. برای استفاده از این ساختار، فرمول زیر را دنبال میکنیم:

As + adjective/adverb + as + noun/pronoun

که به معنای “به همان اندازه که” میباشد.

برای مثال:

(خواهرم به همان قدی است که برادرم) My sister is as tall as my brother
(این ماشین به همان سرعت آن یکی است.) This car is as fast as that one
(جان به همان هوشی که دوستش تیم دارد.) John is as smart as his friend Tim
(او به همان زیبایی که یک بلبل دارد آواز میخواند.) She sings as beautifully as a nightingale

کاربرد گرامر as … as

در ساختار گرامر as … as، صفتها به همراه حرف تعریف (the) یا ضمیر ملکی (my, his, her, its, our, their) قبل از اسم مورد نظر میآیند. اگر هیچ کدام از اینها وجود نداشته باشد، از ضمیر شخصی (he, she, it, they, we) استفاده میشود.

کاربرد گرامر as … as
کاربرد گرامر as … as

برای مثال:

(ماشین من به همان سرعت ماشین او است.)  My car is as fast as his car
(این فیلم به همان خوبی فیلم قبلی نیست.) This movie is not as good as the last one
(غذاهای او همیشه همانند قبل خوشمزه است.)  Her cooking is as delicious as ever
(باغشان به همان زیبایی باغ ماست.) Their garden is as beautiful as ours

لازم به ذکر است که در بعضی موارد، صفتها میتوانند بدون حرف تعریف یا ضمیر ملکی در جمله به کار روند، مانند:

(او به همان قدی است که او.)  She is as tall as him
(پیتزا به همان خوشمزگی سایر پیتزاهاست.)  The pizza is as delicious as any other pizza

کاربرد قید در گرامر as … as

قیدها همانند صفات به صورت ترکیبی با گرامر as … as برای نشان دادن مقدار یا شدت در مورد دو شیء یا فرد به کار میروند. در اینجا، قید در رابطه با فعل قرار میگیرد.

برای استفاده از گرامر as … as با قید، فرمول زیر را دنبال میکنیم:

As + adverb + as

به عنوان مثال:

(او به همان روانی که یک بومی زبان دارد انگلیسی صحبت میکند.) He speaks English as fluently as a native speaker
(او به همان زیبایی که یک گربه دارد پیادهروی میکند.) She walks as gracefully as a cat
(آنها به همان خوشحالی کودکان در مهمانی رقصیدند.) They danced as happily as children at a party
(او به حد امکان سریع دوید تا اتوبوس را بگیرد.) He runs as quickly as possible to catch the bus

لازم به ذکر است که قیدها باید قبل از as آورده شوند. همچنین، برای بعضی از قیدها مانند fast و hard، صورت ترکیبی قید با صفت نیستند و باید بهصورت جداگانه استفاده شوند، به عنوان مثال:

(او به حد امکان سخت کار میکند.) He works as hard as he can
(او به حد امکان سریع دوید.) She runs as fast as she can

کاربرد اسم در گرامر as … as

از اسمها نیز میتوان در ساختار گرامر as … as برای نشان دادن تفاوت و یا شباهت دو شیء یا فرد استفاده کرد. در این حالت، گرامر as … as با اسم به کارمیروند.

برای استفاده از گرامر as … as با اسم، فرمول زیر را دنبال میکنیم:

As + noun + as

به عنوان مثال:

(دو کتاب به همان ضخامت همدیگر هستند.) The two books are as thick as each other
(ماشین من به همان قیمت ماشین شماست.)  My car is as expensive as yours
(خانهاش به اندازه یک قلعه است.)  His house is as big as a castle
(قهوه به همان داغی لاوا است.) The coffee is as hot as lava

لازم به ذکر است که در این ساختار، اسم مورد نظر باید قابل مقایسه باشد.

معرفی عبارت as much as

عبارت معمولاً as much as برای نشان دادن مقدار یک صفت، قید، یا اسم در مورد دو شیء یا فرد استفاده میشود. این عبارت به عنوان حرف اضافه و همچنین عبارت ترکیبی به کار میرود.

برای استفاده از as much as، فرمول زیر را دنبال میکنیم:

As much/as many + noun/adjective/verb + as

به عنوان مثال:

(من به پیتزا به همان اندازه که برادرم علاقه دارم.) I love pizza as much as my brother does
(او میتواند به همان سرعتی که دوستش دارد دوید.) She can run as fast as her friend
(او به همان میزانی که هر کسی در شرکت کار میکند، سخت کوشی میکند.) He works as hard as anyone in the company
(آنها در طول فیلم به حد امکان خندیدند.) They laughed as much as possible during the movie

لازم به ذکر است as much as معمولاً با اسمهای قابل شمارش (countable nouns) به کار میرود. اگر از اسم غیر قابل شمارش (uncountable noun) استفاده شود، باید به جای as many، از as much استفاده کرد.

معرفی عبارت as much as
معرفی عبارت as much as

میدواریم از آموزش گرامر as … as در زبان انگلیسی استفاده کامل را برده باشید و تمامی موارد و نکات کلیدی گرامر as … as در انگلیسی را با دقت آموخته باشید. برای دسترسی رایگان به تمامی گرامر آموزش زبان انگلیسی حتما از این صفحه بازدید کنید. همچنین برای مطالعه صفت ed و ing اینجا کلیک کنید.

تست های مربوط به گرامر as … as

در این قسمت 10 تست کتربردی مربوط به گرامر as … as قرار گرفته است که با توجه به توضیحاتی که در قسمت بالا درباره گرامر as … as داده شده است پاسخ دهید. حتما نکات گرامری را رعایت فرمایید.

 Which sentence is correct

A. She sings as beautifully as an angel.
B. She sings beautiful than an angel.
C. She sings beautiful as an angel.
D. She sings beautifully than an angel.

پاسخ: A

Which sentence is correct

A. I have as many friends as him.
B. I have as many friends as he has.
C. I have as much friends as him.
D. I have as many friend as he does.

پاسخ: B

 Which sentence is correct

A. The pizza tastes as good as any other pizza.
B. The pizza tastes good as any other pizza.
C. The pizza tastes as good as any pizza.
D. The pizza tastes good as any pizza.

پاسخ: A

 Which sentence is correct

A. He runs as fast as possible to catch the train.
B. He runs as fast as possible catching the train.
C. He runs as fast as possible for catching the train.
D. He runs as fast as possible for catching the train.

پاسخ: A

 Which sentence is correct

A. Her hair is as long as her sister’s hair.
B. Her hair is as long as her sister.
C. Her hair is long as her sister’s hair.
D. Her hair is long as her sister.

پاسخ: A

 Which sentence is correct

A. This car is as expensive as that car.
B. This car is expensive as that car.
C. This car is as expensive than that car.
D. This car is expensive than that car.

پاسخ: A

 Which sentence is correct

A. Bob works as hard as John.
B. Bob works hard as John.
C. Bob works as hardly as John.
D. Bob works hardly as John.

پاسخ: A

Which sentence is correct

A. The flowers are as beautiful as the sunset.
B. The flowers are beautiful as the sunset.
C. The flowers are as beautifully as the sunset.
D. The flowers are beautifully as the sunset.

پاسخ: A

 Which sentence is correct

A. She eats as much as her brother does.
B. She eats as many as her brother does.
C. She eats as much as her brother.
D. She eats as many as her brother.

پاسخ: C

 Which sentence is correct

A. He speaks as fluently as a native speaker.
B. He speaks fluent than a native speaker.
C. He speaks fluently as a native speaker.
D. He speaks fluent as a native speaker.

پاسخ: A

پس از حل کردن سوالات گرامر as … as در زبان انگلیسی حتم پاسخ های درست را بررسی کنید.

مشاوره با مرکز زبان ایران بریتانیا

شما عزیزان می توانید ما را در کانال تلگرامی ایران بریتیش که زبان آموزان مختلفی عضو هستن و انتقال تجربه در آزمون های مختلفی وجود دارد مشاهده کنید همچنین در  اینستاگرام ایران – بریتیش جستجو نمایید.  حتما از فروشگاه دوره های آموزش زبان انگلیسی هم دیدن نمایید. همچنین حتما از مقاله های موجود برای آزمون سلپیپ استفاده کنید. مجموعه ایران بریتانیا بهترین امکانات و مجموعه های آموزش زبان انگلیسی را برای شما عزیزان تدارک دیده است.  در ادامه میتوانید برای کسب بسته های خودآموز سلپیپ که پکیج سلپیپ می باشد و همچنین پکیج دولینگو به صفحه های مورد نظر مراجعه فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا تمامی کتاب های زبان انگلیسی را به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبین عزیز قرار می دهد. با بالاترین کیفیت آموزشی.

بنر آموزش زبان
بنر آموزش زبان

برای شرکت در کلاس های تخصصی آزمون های بیین المللی مانند آیلتس و یا تافل و دولینگو و غیره با مرکز زبان ایران بریتانیا تماس حاصل فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا برای تعیین سطح رایگان تمامی کاربران مواردی گنجانده شده است که به صورت کاملا رایگان میتوانید در آزمون آزمایشی شرکت کرده و همچنین برای مشاوره با مرکز ایران بریتانیا میتوانید با این مرکز تماس حاصل فرمایید و از راهنمایی و مشاوره این مرکز و مشاوران دلسوز ما برخوردار شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *