سبد خرید
گرامر زمان حال استمراری با 20 نکته طلایی

گرامر زمان حال استمراری با 20 نکته طلایی

2.7/5 - (7 امتیاز)

در این صفحه درباره گرامر زمان حال استمراری نحوه ساخت جملات به علاوه کاربرد این زمان در شرایط مختلف صحبت شده است. برای بالا بردن سطح زبانی شما گرامر زمان حال استمراری در آزمون های آیلتس و تافل نیز توضیح دادهشده است. لطفا تا انتهای این صفحه برای تسلط کامل بر گرامر زمان حال استمراری با ما همراه باشید.

معرفی گرامر زمان حال استمراری

زمان حال استمراری یا Present Continuous در انگلیسی برای بیان فعالیتی که در حال انجام آن هستیم و در حال پیشرفت است به کار میرود. این زمان با استفاده از فعل “to be” به همراه فعل با قید “-ing” ساخته میشود.

معرفی گرامر زمان حال استمراری
معرفی گرامر زمان حال استمراری

برای ساخت جمله با زمان حال استمراری، فعل to be را با فرم مناسب برای فاعل استفاده کرده و سپس فعل اصلی را با قید ing به صورت شکل ing دار به آن اضافه میکنیم. به عنوان مثال:

(من دارم برای امتحانم مطالعه میکنم) I am studying for my exam
(او دارد صبحانه میخورد) She is eating breakfast
(آنها دارند فوتبال بازی میکنند) They are playing soccer

همچنین،گرامر زمان حال استمراری برای بیان فعالیتی استفاده میشود که در حال انجام نیست، اما برنامه ریزی شده است و در آینده انجام خواهد شد. به عنوان مثال:

 (من فردا با دوستم ملاقات خواهم کرد) I am meeting my friend tomorrow

کاربرد زمان حال استمراری

گرامر زمان حال استمراری برای بیان فعالیتی که در حال انجام آن هستیم و در حال پیشرفت است، به کار میرود. به عبارت دیگر، این زمان برای بیان فعالیتی که در لحظه صورت میگیرد استفاده میشود.

کاربرد زمان حال استمراری
کاربرد زمان حال استمراری

در زمان حال استمراری، فرد به یک فعالیت خاص در حال انجام اشاره میکند. این زمان به شنونده کمک میکند تا درک بهتری از فعالیت در حال انجام داشته باشد.

بعضی از کاربردهای گرامر زمان حال استمراری در انگلیسی عبارتند از:

1- بیان فعالیت در حال انجام:

(من الان دارم یک ایمیل مینویسم.)  I am writing an email right now

2- بیان فعالیتی که در حال انجام نیست، اما در برنامهریزی آینده قرار دارد:

(او هفته آینده در کنفرانس حضور خواهد داشت.)  She is attending a conference next week

3- بیان ابزاری که در یک فعالیت به کار میرود:

(او با یک رولر دارد دیوار را رنگ میکند.)  He is painting the wall with a roller

4- بیان نارضایتی یا شکایت:

(بچه ها همیشه دارند صدا میکنند.)  The children are always making noise

اشتباهات رایج در کاربرد زمان حال استمراری

درگرامر زمان حال استمراری، برخی اشتباهات رایج وجود دارد که میتوانند باعث سوءتفاهم در فهم جملات شود. به عنوان مثال:

1- استفاده از فعل to have به جای to be:

اغلب افراد به جای استفاده از فعل to be در زمان حال استمراری، از فعل to have استفاده میکنند. مثلاً به جای I am studying, گاهی نوشته میشود I have studying. درست این است که برای ساخت زمان حال استمراری، باید از فعل to be استفاده کرد.

2- عدم استفاده از قید ing:

گرامر زمان حال استمراری، باید از فعل با قید ing استفاده کرد. برای مثال به جای I am study, باید بگوییم I am studying.

3- عدم استفاده از فرم مناسب فعل to be:

برای هر فرد یا ضمیری، یک فرم مناسب فعل to be وجود دارد که باید در جمله استفاده شود. به عنوان مثال، برای فرم I باید از am استفاده کرد و برای فرم he/she/it باید از is استفاده کرد.

4- استفاده از زمان حال ساده به جای حال استمراری:

برخی افراد در جایی که باید از گرامر زمان حال استمراری استفاده کنند، از زمان حال ساده استفاده میکنند. به عنوان مثال، به جای I am playing soccer, گاهی نوشته میشود I play soccer.

5- استفاده از حرف اضافه غلط:

بعضی از افراد در زمان استفاده از قید -ing، با اضافه کردن حروف اضافه غلط، اشتباهاتی در جملات خود میکنند. به عنوان مثال، به جای They are walking in the park, گاهی نوشته میشود They are walking on the park.

اشتباهات رایج در کاربرد زمان حال استمراری
اشتباهات رایج در کاربرد زمان حال استمراری

با توجه به این اشتباهات رایج، بسیار مهم است که در استفاده از گرامر زمان حال استمراری، به صورت دقیق و درست عمل کنیم تا جملات ما قابل فهم و موثر باشند.

استثنا در گرامر زمان حال استمراری

اضافه کردن ing به فعل، یکی از قواعد ضروری در ساخت زمان حال استمراری است. اما همیشه نمیتوان این قاعده را به شکل ساده دنبال کرد و در برخی موارد باید با استثناهایی روبرو شد.

در زیر تعدادی از استثناهای رایج در اضافه کردن ing به فعل را برایتان بیان میکنم:

1- حروف الفبای آخر فعل به e ختم میشوند: در این حالت، برای اضافه کردن ing به فعل، باید حرف e را حذف کرده و پس از آن ing را به فعل اضافه کنیم. به عنوان مثال:

come → coming
write → writing
dance → dancing

2- فعل با یک حرف واکه دوتایی (double vowel) ختم میشود: در این حالت باید یکی از حرفهای واکه را حذف کرده و پس از آن ing را به فعل اضافه کنیم. به عنوان مثال:

 read → reading
need → needing
meet → meeting

3- فعل با حرف واکه تنها (single vowel) و حرفِ پایین (consonant) ختم میشود: در این حالت، باید حرفِ پایین را دوبار تکرار کرده و سپس ing را به فعل اضافه کنیم. به عنوان مثال:

 run → running
swim → swimming
sit → sitting

4- فعل با دو حرفِ پایین (double consonant) ختم میشود: در این حالت، باید حرفِ پایین را دوبار تکرار کرده و سپس ing را به فعل اضافه کنیم. به عنوان مثال:

 stop → stopping
swim → swimming
pull → pulling

قید های زمان در زمان حال استمراری

در گرامر زمان حال استمراری، برای بیان زمان یا مدت زمان فعالیتی که در حال انجام است، از قیدهای زمان استفاده میشود. قیدهای زمان برای زمان حال استمراری عبارتند از:

الان now
I am studying English now
 در لحظه حاضر at the moment
She is cooking dinner at the moment
 در حال حاضر، هم اکنون currently
They are currently renovating their house
 این روزها these days
I am working a lot these days
به طور دقیق و درست در این لحظه right now
He is playing guitar right now
 در حال حاضر at present
We are at present living in Paris
تمام روز / هفته / ماه  all day / all week / all month
He has been working on this project all day
به صورت مداوم  constantly
The child is constantly asking for attention
 همیشه always
They are always talking about their travels
همیشه و تا ابد forever
I will forever love you

استفاده از این قیدهای زمان میتواند به شنونده کمک کند تا بهتر درک کند که فعالیت چه مدت زمانی ادامه داشته است یا در لحظهای خاص صورت میگیرد.

کاربرد زمان حال استمراری در آزمون آیلتس

در آزمونهای زبان انگلیسی مانند آیلتس و تافل، استفاده از گرامر زمان حال استمراری یکی از مواردی است که به شما امتیاز خواهد داد. در این آزمونها، زمان حال استمراری برای بیان فعالیتی که در حال انجام است، استفاده میشود.

برای نمونه، در بخشهای مختلف آزمون آیلتس و تافل میتوان از زمان حال استمراری استفاده کرد:

1- در بخش اسپیکینگ (Speaking):

برای بیان فعالیتی که در حال انجام است و همچنین بیان یک عادت، از گرامر زمان حال استمراری استفاده میشود. به عنوان مثال: I am studying English these days یا I am currently learning how to play the guitar.

2- در بخش رایتینگ (Writing):

در این قسمت از آزمون، از گرامر زمان حال استمراری برای بیان فعالیتهایی که در حال انجام هستند، و موضوعاتی که در حال شکلگیری هستند، استفاده میشود. به عنوان مثال: More and more people are switching to electric cars these days یا The global community is currently working together to reduce carbon emissions.

3- در بخش ریدینگ (Reading) و لیسنینگ (Listening):

در این قسمتها از گرامر زمان حال استمراری برای بیان فعالیتها و رویدادهایی که در حال رخ دادن هستند، استفاده میشود. به عنوان مثال: The company is currently working on developing a new product line یا The students are discussing the topic in groups.

این استثناها در گرامر زمان حال استمراری بسیار شایع هستند و باید با آنها آشنا بود تا بتوانیم جملاتی صحیح و قابل فهم بسازیم. میدواریم از گرامر حال کامل در انگلیسی استفاده کامل را برده باشید و تمامی موارد و نکات کلیدی گرامر حال کامل در انگلیسی را با دقت آموخته باشید. برای دسترسی رایگان به تمامی گرامر آموزش زبان انگلیسی حتما از این صفحه بازدید کنید. همچنین برای مطالعه گرامر مصدر در زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید.

تست های مربوط به زمان حال استمراری

در این قسمت تست های چهارجوابی مربوط به گرامر زمان حال استمراری قرار گرفته شده است. لطفا با توجه به ساختار های که مطالعه کرده و بهاین سوالات پاسخ دهید.

What _______ you ________ at the moment
a) are / doing
b) do / do
c) is / doing
d) does / do

 They _________ to music right now
a) listen
b) listened
c) are listening
d) have listened

 She usually ________ coffee, but today she _______ tea
a) drinks / is drinking
b) drink / is drinking
c) is drinking / drinks
d) drinking / drinks

Why ________ they ________ so loudly
a) do / talk
b) are / talking
c) is / talked
d) does / talk

 I _________ dinner with my family tonight
a) have
b) am having
c) had
d) have had

 Look! It _________ outside
a) rains
b) rained
c) is raining
d) will rain

 He _________ his homework at the moment
a) doesn’t do
b) didn’t do
c) isn’t doing
d) hasn’t done

We _________ for our flight at the airport
a) wait
b) are waiting
c) waited
d) have waited

 The children _________ basketball in the park now
a) play
b) played
c) are playing
d) have played

She _________ a book right now
a) reads
b) read
c) is reading
d) has read

پس از حل کردن گرامر زمان حال استمراری حتما پاسخ های درست را بررسی کنید. در بررسی کلی حتما دقت کنید که گرامر زمان حال استمراری را به درستی به کارببرید.

مشاوره با مرکز زبان ایران بریتانیا

شما عزیزان می توانید ما را در کانال تلگرامی ایران بریتیش که زبان آموزان مختلفی عضو هستن و انتقال تجربه در آزمون های مختلفی وجود دارد مشاهده کنید همچنین در  اینستاگرام ایران – بریتیش جستجو نمایید.  حتما از فروشگاه دوره های آموزش زبان انگلیسی هم دیدن نمایید. همچنین حتما از مقاله های موجود برای آزمون سلپیپ استفاده کنید. مجموعه ایران بریتانیا بهترین امکانات و مجموعه های آموزش زبان انگلیسی را برای شما عزیزان تدارک دیده است.  در ادامه میتوانید برای کسب بسته های خودآموز سلپیپ که پکیج سلپیپ می باشد و همچنین پکیج دولینگو به صفحه های مورد نظر مراجعه فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا تمامی کتاب های زبان انگلیسی را به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبین عزیز قرار می دهد. با بالاترین کیفیت آموزشی.

بنر آزمون دولینگو
بنر آزمون دولینگو

برای شرکت در کلاس های تخصصی آزمون های بیین المللی مانند آیلتس و یا تافل و دولینگو و غیره با مرکز زبان ایران بریتانیا تماس حاصل فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا برای تعیین سطح رایگان تمامی کاربران مواردی گنجانده شده است که به صورت کاملا رایگان میتوانید در آزمون آزمایشی شرکت کرده و همچنین برای مشاوره با مرکز ایران بریتانیا میتوانید با این مرکز تماس حاصل فرمایید و از راهنمایی و مشاوره این مرکز و مشاوران دلسوز ما برخوردار شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *