سبد خرید
اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

امتیاز post

در این مقاله درباره گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی و نحوه کاربرد این گرامر در زبان انگلیسی به صورت مفصل صحبت شده است. برای درک کامل این گرامر و نحوه استفاده گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی در آزمون های مختلف مانند آیلتس و تافل این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

معرفی اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

در گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی که برای جمله سازی می باشد به دو دسته قابل شمارش (countable) و غیر قابل شمارش (uncountable) تقسیم میشوند. در اینجا به صورت جداگانه اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی توضیح میدهیم.

 اسامی قابل شمارش:

اسامی قابل شمارش هستند که میتوانیم آنها را با اعداد شمارشی مثل one, two, three و غیره شمرده و به صورت جمع نیز استفاده کنیم. برخی از اسامی قابل شمارش عبارتند از:

– book/books (کتاب/کتابها)
– apple/apples (سیب/سیبها)
– pen/pens (خودکار/خودکارها)

معرفی گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش
معرفی گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

 اسامی غیر قابل شمارش:

اسامی غیر قابل شمارش هستند که نمیتوان آنها را با اعداد شمارشی شمرد. به جای این کلمات، از کلماتی مثل some, any, much, little و غیره استفاده میشود. برخی از اسامی غیر قابل شمارش عبارتند از:

– water (آب)
– sugar (شکر)
– rice (برنج)
– money (پول)

مثالهایی از استفاده از گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش:

– I have three books on my desk (سه کتاب روی میز من هست.)
– She bought some rice from the grocery store (اون برنجی رو از فروشگاه خرید.)
– I need a pen to write this letter (من برای نوشتن این نامه به یک خودکار نیاز دارم.)
– He doesn’t have much money in his bank account (اون پول زیادی در حساب بانکی خود نداره.)

واحدهای اندازه گیری در گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش به صورت متفاوتی استفاده میشوند. به مثال های زیر دقت کنید:

– در اسامی قابل شمارش، میتوانیم از واحدهای اندازه گیری برای نشان دادن تعداد آنها استفاده کنیم. برای مثال، میتوانیم بگوییم:

– I have three books on my desk (سه کتاب روی میز من هست.)
– She ate two apples for breakfast (اون دو تا سیب را به عنوان صبحانه خورد.)

– در اسامی غیر قابل شمارش، به جای اعداد، از کلماتی مثل some, any, a lot of و غیره استفاده میشود. برای مثال، میتوانیم بگوییم:

– I need some water to drink (من برای نوشیدن آبی لازم دارم.)
– Do you have any sugar in the kitchen (آیا شکری در آشپزخانه دارید؟)
– He has a lot of money in his bank account (اون پول زیادی در حساب بانکی خود داره.)

– در برخی موارد، واحدهای اندازه گیری میتوانند با هر دو نوع گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش، استفاده شوند. برای مثال، میتوانیم بگوییم:

– I bought a kilogram of apples at the market (من یک کیلوگرم سیب در بازار خریدم.)
– She needs a liter of milk for the recipe (اون یک لیتر شیر برای دستور العمل نیاز داره.)

برخی از واحدهای اندازه گیری مهم

در اینجا به برخی از واحد های مهم گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش برای نوشتار و گفتار اشاره می شود که شامل:

1. واحدهای اندازه گیری طول:

– inch (اینچ)
– foot/feet (فوت)
– yard (یارد)
– mile (مایل)

2. واحدهای اندازه گیری وزن:

– ounce (انس)
– pound (پوند)
– ton (تن)

3. واحدهای اندازهگیری حجم:

– pint (پینت)
– quart (کوارت)
– gallon (گالن)

4. واحدهای اندازهگیری دما:

– Fahrenheit (فارنهایت)
– Celsius (سلسیوس)

5. واحدهای اندازهگیری زمان:

– second (ثانیه)
– minute (دقیقه)
– hour (ساعت)
– day (روز)
– week (هفته)
– month (ماه)
– year (سال)

6. واحدهای اندازهگیری سرعت:

– mile per hour (مایل در ساعت)
– kilometer per hour (کیلومتر در ساعت)

7. واحدهای اندازهگیری فشار:

– PSI (پوند بر اینچ مربع)
– bar (بار)
– Pascal (پاسکال)

این واحدهای اندازهگیری در موارد مختلفی از جمله خرید و فروش، سفر، علوم دقیق و پزشکی استفاده میشوند. برای درک بهتر واحد های اندازه گیری اگرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش به کانال تلگرامی وب سایت ایران بریتانیا مراجعه کنید و منابع کاملی از گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش و مثال های بیشتری در آنجا موجود است.

اسامی جمع و مفرد در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی، برای تشکیل جمع اسامی معمولاً از پسوند “-s” استفاده میشود. به عنوان مثال:

– apple → apples
– book → books
– car → cars
– dog → dogs
– house → houses

اسامی جمع و مفرد در زبان انگلیسی
اسامی جمع و مفرد در زبان انگلیسی

اما برخی اسامی دارای قواعد خاصی هستند که برای تشکیل جمع آنها باید از پسوندها یا روشهای دیگری استفاده کرد. برای مثال:

– شخص → افراد (person → people)
– پا → پایان (foot → feet)
– موش → موشها (mouse → mice)
– کتاب → کتابها (book → books)
– شیر → شیرها (lion → lions)

گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در آیلتس

در آزمون آیلتس بخش نوشتاری و مکالمه، شما با اسامی قابل شمارش (countable nouns) و غیر قابل شمارش (uncountable nouns) روبرو خواهید شد. گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش به صورت متفاوتی در جملات استفاده میشوند و لزوماً ترجمه مستقیم به فارسی ندارند. در اینحا به برخی از آنها اشاره میکنیم.

گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در آیلتس
گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در آیلتس

اسامی قابل شمارش، اسامی هستند که میتوان آنها را شمرد و به صورت جمع آنها را به کار برد. برای این نوع اسامی میتوان از عبارتهای “a/an” یا “some” و “many/few” و “several” استفاده کرد. به عنوان مثال:

– I have a book. (اسم قابل شمارش)
– There are some apples on the table. (اسم قابل شمارش)
– She has many brothers. (اسم قابل شمارش)

اسامی غیر قابل شمارش، اسامی هستند که نمیتوان آنها را شمرد و به صورت جمع آنها را به کار نمیبریم. برای این نوع اسامی میتوان از عبارت “some” و “a little” و “much” و “a lot of” استفاده کرد. به عنوان مثال:

– I need some water. (اسم غیر قابل شمارش)
– She has a little time to finish the project. (اسم غیر قابل شمارش)
– There is not much furniture in the room. (اسم غیر قابل شمارش)

در کل، برای امتحان آیلتس، شما باید بتوانید با دقت از اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی استفاده کنید تا نشان دهید که به درستی میتوانید از زبان انگلیسی برای بیان ایدهها و نظرات خود استفاده کنید.

 

روش تبدیل اسامی غیر قابل شمارش به قابل شمارش

در زبان انگلیسی، برای تبدیل اسمهای غیر قابل شمارش به اسمهای قابل شمارش، معمولا از یک شمارنده (counter) استفاده میشود. برای مثال، اگر اسم غیر قابل شمارشی مانند “water” را دارید و میخواهید آن را به یک اسم قابل شمارش تبدیل کنید، میتوانید از کلماتی مانند “bottle”، “glass” یا “cup” به عنوان شمارنده استفاده کنید. به طور مثال:

– a bottle of water
– a glass of water
– a cup of water

روش تبدیل اسامی غیر قابل شمارش به قابل شمارش
روش تبدیل اسامی غیر قابل شمارش به قابل شمارش

به همین ترتیب، با استفاده از شمارندههای مناسب، میتوانید اسامی غیر قابل شمارش دیگری مانند “rice”، “sugar”، “salt” و غیره را نیز به اسامی قابل شمارش تبدیل کنید. در تست های زیر که درباره اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی آورده شده است رابا دقت مطالعه کنید و تست های مورد نظر را حل کنید.

نمونه تست های اسامی اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

 How many cups of coffee do you drink in a day
A) Two cups of coffee
B) Several coffees
C) Coffee is uncountable
D) None of the above

How much flour do you need for the cake
A) A cup of flour
B) A kilogram of flour
C) Flour is countable
D) It’s impossible to determine an exact amount of flour needed

 How many slices of bread did you eat for breakfast
A) One slice of bread
B) Ten slices of bread
C) Bread is uncountable
D) None of the above

 How much honey should I add to the tea
A) A tablespoon of honey
B) A jar of honey
C) Honey is countable
D) It’s impossible to determine an exact amount of honey needed

How many pieces of fruit did you eat for snack
A) A piece of fruit
B) A dozen pieces of fruit
C) Fruit is uncountable
D) None of the above

 How much cheese do we need for the pizza
A) A slice of cheese
B) A packet of cheese
C) Cheese is countable
D) It’s impossible to determine an exact amount of cheese needed

  1.  How many cans of soda did you buy from the store
    A) One can of soda
    B) Ten cans of soda
    C) Soda is uncountable
    D) None of the above

 How much water do we need to make the soup
A) A glass of water
B) A gallon of water
C) Water is uncountable
D) It’s impossible to determine an exact amount of water needed

How many cookies did you bake yesterday
A) A cookie
B) A dozen cookies
C) Cookie is uncountable
D) None of the above

 How much sugar do we need to add to the tea
A) A teaspoon of sugar
B) A bag of sugar
C) Sugar is countable
D) It’s impossible to determine an exact amount of sugar needed

 How many slices of pizza did you eat for dinner
A) One slice of pizza
B) A dozen slices of pizza
C) Pizza is uncountable
D) None of the above

 How much milk should I add to the cereal
A) A cup of milk
B) A bottle of milk
C) Milk is countable
D) It’s impossible to determine an exact amount of milk needed

 How many cups of soup do you want
A) Two cups of soup
B) Several cups of soup
C) Soup is uncountable
D) None of the above

 How much oil do we need to fry the chicken
A) A tablespoon of oil
B) A liter of oil
C) Oil is uncountable
D) It’s impossible to determine an exact amount of oil needed

 How many eggs did you use for the omelet
A) One egg
B) Six eggs
C) Egg is uncountable
D) None of the above

 How much meat do we need for the stew
A) A piece of meat
B) A pound of meat
C) Meat is countable
D) It’s impossible to determine an exact amount of meat needed

 How many bottles of beer did you drink at the party
A) One bottle of beer
B) Ten bottles of beer
C) Beer is uncountable
D) None of the above

 How much salt should I add to the recipe
A) A pinch of salt
B) A bag of salt
C) Salt is countable
D) It’s impossible to determine an exact amount of salt needed

 How many pieces of chicken did you eat for lunch
A) One piece of chicken
B) A dozen pieces of chicken
C) Chicken is uncountable
D) None of the above

 How much butter do we need for the pancakes
A) A tablespoon of butter
B) A pound of butter
C) Butter is uncountable
D) It’s impossible to determine an exact amount of butter needed

 How many glasses of wine did you drink at the party
A) One glass of wine
B) Ten glasses of wine
C) Wine is uncountable
D) None of the above

 How much honeydew should I add to the fruit salad
A) A slice of honeydew
B) A melon of honeydew
C) Honeydew is countable
D) It’s impossible to determine an exact amount of honeydew needed

به صورت کلی گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در قالب در مقاله به صورت حرفه ای آورده شده است و افرادی که این مقاله را با دقت مطالعه کنند میتوانند در آزمون های آیلتس و یا تافل و حتی دولینگو بخش گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش مورد استفاده قرار میگیرد. برای اینکه گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش را درستی درک کنید متوان برای مثال های بیشتر و یا مکالمه روان از آنها در جملات روزمره استفاده کرد.

برای مثال وقتی شما در مکالمه روزمره با دوستان خود در حال مکالمه هستید گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش را با دقت استفاده کنید. سوالات متنوعی از این بخش پرسیده وسعی کنید پاسخ شما به این سوالات نیز با گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش باشد.

سوالات متداول درباره گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

1-آیا پول در گرامر زبان جزو اسامی قابل شمارش است؟

پول در زبان انگلیسی به تنهایی جزو اسمی غیر قابل شمارش است و به هیچ وجه جمع بسته نمی شود. اما اگر برای آن واحد شمارش مانند «dollar» یا «pound» و یا ریال و هر واحد دیگری استفاده کنیم میتوانیم مبلغ را برای آن مشخص کرده و بشماریم.

2-کدام دسته از اسامی در گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش جزو هر دو دسته می باشند؟

برخی از اسامی در گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش به هر دو صورت بیان می شوند برای مثال «light» یا «hair» و «art» را میتوان هر دو فرم به کار برد چون در گذشته قابل شمارش بودند و در حال برخی آنها را غیر قابل شمارش می دانند لذا در گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش هر دو فرم برای این اسامی استفاده می شود.

3-گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش آیا در آزمون تافل استفاده می شود؟

این گرامر در آزمون های بین المللی مانند آیلتس و تافل هر ساله استفاده می شود در سال 2021 در آزمون تافل 3 سوال ریدینگ از گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش استفاده شده است.

4- در گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش برای کلاس یازدهم دبیرستان چگونه هست؟

در گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در دوره دبیرستان حتما شما باید با ذات یک اسم نگاه کنید که اگر ذات آن قابل شمارش باشد عدد قبلش قرار دهید و اگر ذات آن غیر قابل شمارش باید هیچ عددی قبل آن قرار ندهید.

مشاوره با مرکز زبان ایران بریتانیا

شما عزیزان می توانید ما را در کانال تلگرامی ایران بریتیش که زبان آموزان مختلفی عضو هستن و انتقال تجربه در آزمون های مختلفی وجود دارد مشاهده کنید همچنین در  اینستاگرام ایران – بریتیش جستجو نمایید.  حتما از فروشگاه دوره های آموزش زبان انگلیسی هم دیدن نمایید. همچنین حتما از مقاله های موجود برای آزمون سلپیپ استفاده کنید. مجموعه ایران بریتانیا بهترین امکانات و مجموعه های آموزش زبان انگلیسی را برای شما عزیزان تدارک دیده است.  در ادامه میتوانید برای کسب بسته های خودآموز سلپیپ که پکیج سلپیپ می باشد و همچنین پکیج دولینگو به صفحه های مورد نظر مراجعه فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا تمامی کتاب های زبان انگلیسی را به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبین عزیز قرار می دهد. با بالاترین کیفیت آموزشی.

کانال تلگرامی ایران بریتانیا
کانال تلگرامی ایران بریتانیا

برای شرکت در کلاس های تخصصی آزمون های بیین المللی مانند آیلتس و یا تافل و دولینگو و غیره با مرکز زبان ایران بریتانیا تماس حاصل فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا برای تعیین سطح رایگان تمامی کاربران مواردی گنجانده شده است که به صورت کاملا رایگان میتوانید در آزمون آزمایشی شرکت کرده و همچنین برای مشاوره با مرکز ایران بریتانیا میتوانید با این مرکز تماس حاصل فرمایید و از راهنمایی و مشاوره این مرکز و مشاوران دلسوز ما برخوردار شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *