سبد خرید
پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی با 5 مثال ساده

پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی با 30 مثال

3.3/5 - (3 امتیاز)

در این مقاله تمامی پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی به صورت حرفه ای تدریس شده است و تاثیر این پیشوندها در معنی ساختار و همچنین کاربرد پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی در آزمون های بین المللی مانند آیلتس و غیره را توضیح داده شده است.

انواع پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی

پیشوندهای منفی ساز در زبان انگلیسی شامل:

1. Un:

این پیشوند برای تغییر معنی کلمات به صورت منفی استفاده میشود، مثلاً unable (ناتوان)، unhappy (ناراحت)، unclear (نامفهوم).

2. Dis:

انواع پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی
انواع پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی

پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی برای نشان دادن عدم وجود چیزی یا جدایی از چیزی استفاده میشود، مثلاً dislike (ناپسندیدن)، distrust (عدم اعتماد)، disconnect (قطع ارتباط).

3. Non:

این پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی برای نشان دادن عدم وجود چیزی استفاده میشود، مثلاً non-existent (عدم وجود)، non-violent (غیر خشن)، non-smoker (غیر سیگاری).

4. Mis:

این پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی برای نشان دادن اشتباه بودن یا عدم صحت چیزی استفاده میشود، مثلاً misunderstand (نا درست فهمیدن)، misinform (اطلاعات نادرست دادن)، mistake (اشتباه).

5. Anti:

این پیشوند برای نشان دادن مخالفت با چیزی یا وجود دشمنی استفاده میشود، مثلاً anti-social (ضد اجتماعی)، anti-war (ضد جنگ)، anti-government (ضد دولت).

6. In:

این پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی برای نشان دادن عدم وجود چیزی یا مخالفت با آن استفاده میشود، مثلاً inactive (غیر فعال)، inhuman (ناانسانی)، incomplete (ناتمام).

7. Il:

این پیشوند از پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی برای نشان دادن عدم وجود چیزی یا عدم امکان انجام کاری استفاده میشود، مثلاً illegal (غیر قانونی)، illegible (نامفهوم)، illiterate (بی سواد).

8. Im:

این پیشوند از پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی به معانی مختلفی میتواند داشته باشد، اما اغلب برای نشان دادن عدم وجود چیزی یا مخالفت با آن استفاده میشود، مثلاً impossible (غیر ممکن)، immature (نابالغ)، impatient (بی صبر).

9. Disen:

این پیشوند برای نشان دادن عدم وجود یا قطع ارتباط با چیزی استفاده میشود، مثلاً disengage (قطع ارتباط)، disenfranchise (حق رای دادن را سلب کردن)، disentangle (از هم جدا کردن).

10. Unen:

این پیشوند برای نشان دادن عدم وجود چیزی استفاده میشود، اغلب در کلمات فنی و تخصصی به کار میرود، مثلاً unencrypted (رمزنگاری نشده)، unencrypted (شبکه نشده)، unengineered (بدون مهندسی).

11. Non:

انواع پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی با ساختار متفاوت
انواع پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی با ساختار متفاوت

این پیشوند برای نشان دادن عدم وجود چیزی استفاده میشود، مثلاً non-fiction (غیر داستانی)، non-profit (غیرانتفاعی)، non-dairy (بدون محصولات لبنی).

12. Anti:

این پیشوند برای نشان دادن مخالفت و یا دشمنی با چیزی استفاده میشود، مثلاً anti-government (ضد دولت)، anti-social (ضد اجتماعی)، anti-war (ضد جنگ).

13. Unre:

این پیشوند برای نشان دادن کارایی پایین یا شکست در انجام کاری استفاده میشود، مثلاً unreliable (نامطمئن)، unresponsive (بی تفاوت)، unsuccessful (ناموفق).

14. Mis:

این پیشوند اغلب برای نشان دادن نادرستی یا اشتباهی در انجام کاری استفاده میشود، مثلاً misunderstanding (نا فهمیدن)، mispronunciation (اشتباه تلفظ کردن)، misinterpretation (نادرست تفسیر کردن).

15. Non-dis:

این پیشوند برای نشان دادن عدم وجود چیزی و یا عدم انجام یک کار خاص استفاده میشود، مثلاً nondisjunction (بدون تفرقه)، nondisruptive (غیر مخرب)، non-disturbance (عدم اختلال).

16. Unim:

این پیشوند برای نشان دادن کارآیی پایین، عملکرد ضعیف و یا بیتجربگی استفاده میشود، مثلاً unimaginative (بی خلاقیت)، unimpressive (تاثیر گذاری ندارد)، unimportant (غیرمهم).

17. Incom:

این پیشوند برای نشان دادن کامل نبودن یک کار یا چیزی استفاده میشود، مثلاً incomplete (ناتمام)، incomprehensible (نا فهمیدنی)، incompatible (ناسازگار).

18. De:

این پیشوند برای نشان دادن کاهش، از بین رفتن، تحلیل و یا منفی کردن چیزی استفاده میشود، مثلاً decrease (کاهش)، degrade (تحلیل شدن)، devalue (کاهش قیمت).

19. Unex:

این پیشوند برای نشان دادن عدم تجربه و یا عدم آشنایی با چیزی استفاده میشود، مثلاً unexplored (بدون کاوش)، unfamiliar (نا آشنا)، unexperienced (بدون تجربه).

20. Non-re:

این پیشوند برای نشان دادن عدم تکرار یا عدم بازگشت به حالت قبلی استفاده میشود، مثلاً non-returnable (غیرقابل بازگشت)، non-refundable (غیرقابل استرداد)، non-renewable (بدون احیاء).
21. Unpre:

این پیشوند برای نشان دادن عدم آمادگی و یا عدم تهیه برای کاری استفاده میشود، مثلاً unprepared (آماده نبودن)، unpreventable (غیرقابل پیشگیری)، unpredictable (غیر قابل پیش بینی).

22. Ir:

این پیشوند برای نشان دادن عدم قابلیت و یا ناموفقیت در انجام کاری استفاده میشود، مثلاً irreplaceable (قابل جایگزین نبودن)، irrelevant (نامرتبط)، irresponsible (نامسئول).

23. Non-co:

این پیشوند برای نشان دادن عدم همکاری و یا عدم هماهنگی در کاری استفاده میشود، مثلاً non-collaborative (عدم همکاری)، non-communicative (غیر ارتباطی)، non-cooperative (عدم هماهنگی).

24. Anti-dis:

این پیشوند برای نشان دادن مخالفت با قطع ارتباط استفاده میشود، مثلاً anti-disestablishmentarianism (ضد قطع ارتباط با کلیسا)، anti-disintegration (ضد تفکیک)، anti-disunity (ضد تفرقه).

25. Un-anti:

این پیشوند برای نشان دادن عدم مخالفت و یا حمایت از چیزی استفاده میشود، مثلاً unanti-Semitic (بدون تبعیض نژادی)، unanti-social (غیر ضد اجتماعی)، unanti-war (غیر ضد جنگ).
26. Un-ir:

این پیشوند برای نشان دادن قابلیت و یا موفقیت در انجام کاری استفاده میشود، مثلاً unirresponsible (قابل اعتماد)، unirreparable (قابل ترمیم)، unirritating (غیر آزار دهنده).

27. Non-anti:

این پیشوند برای نشان دادن عدم مخالفت با چیزی استفاده میشود، مثلاً non-anti-inflammatory (غیر التهابی)، non-anti-Semitic (غیر تبعیض نژادی)، non-anti-social (غیر ضد اجتماعی).

28. In-anti:

این پیشوند برای نشان دادن مخالفت با چیزی یا انسجام نداشتن با آن استفاده میشود، مثلاً in-anti-war (نه در ضد جنگ)، in-anti-government (نه در ضد دولت)، in-anti-abortion (نه در ضد سقط جنین) .

29. Anti-non:

این پیشوند برای نشان دادن مخالفت با عدم وجود چیزی استفاده میشود، مثلاً anti-non-smoking (ضد عدم سیگار)، anti-non-proliferation (ضد عدم گسترش)، anti-non-interventionist (ضد عدم مداخله).

30. Un-de:

این پیشوند برای نشان دادن بازگشت به حالت قبلی یا رفع تحلیل شدن استفاده میشود، مثلاً undelete (بازگرداندن فایل حذف شده)، undecompose (رفع تحلیل شدن)، undecrypt (رمزگشایی کردن).

امیدواریم از گرامر پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی استفاده کامل را برده باشید و تمامی موارد و نکات کلیدی پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی را با دقت آموخته باشید. برای دسترسی رایگان به تمامی گرامر آموزش زبان انگلیسی حتما از این صفحه بازدید کنید. همچنین برای مطالعه گرامر Would اینجا کلیک کنید.

مشاوره با مرکز زبان ایران بریتانیا

شما عزیزان می توانید ما را در کانال تلگرامی ایران بریتیش که زبان آموزان مختلفی عضو هستن و انتقال تجربه در آزمون های مختلفی وجود دارد مشاهده کنید همچنین در  اینستاگرام ایران – بریتیش جستجو نمایید.  حتما از فروشگاه دوره های آموزش زبان انگلیسی هم دیدن نمایید. همچنین حتما از مقاله های موجود برای آزمون سلپیپ استفاده کنید. مجموعه ایران بریتانیا بهترین امکانات و مجموعه های آموزش زبان انگلیسی را برای شما عزیزان تدارک دیده است.  در ادامه میتوانید برای کسب بسته های خودآموز سلپیپ که پکیج سلپیپ می باشد و همچنین پکیج دولینگو به صفحه های مورد نظر مراجعه فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا تمامی کتاب های زبان انگلیسی را به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبین عزیز قرار می دهد. با بالاترین کیفیت آموزشی.

برای شرکت در کلاس های تخصصی آزمون های بیین المللی مانند آیلتس و یا تافل و دولینگو و غیره با مرکز زبان ایران بریتانیا تماس حاصل فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا برای تعیین سطح رایگان تمامی کاربران مواردی گنجانده شده است که به صورت کاملا رایگان میتوانید در آزمون آزمایشی شرکت کرده و همچنین برای مشاوره با مرکز ایران بریتانیا میتوانید با این مرکز تماس حاصل فرمایید و از راهنمایی و مشاوره این مرکز و مشاوران دلسوز ما برخوردار شوید.

1 comments

  1. عالیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *