سبد خرید
مالکیت در زبان انگلیسی

مالکیت در زبان انگلیسی

5/5 - (4 امتیاز)

در این مقاله سعی بر این شده است تا تمامی نکات کلیدی درباره مالکیت در زبان انگلیسی برای اشیا و انسان و حتی مالکیت شخصی و گروهی به صورت مفصل بیان شود. در این مقاله تمامی نکات کلیدی برای موقیت مالکیت که به صورت حرفه ای برای مکالمه و همچنین برای آزمون های مختلف مانند تافل و آیلتس استفاده می شود بیان شده است.

مالکیت در زبان انگلیسی یکی از مفاهیم مهم در زبان انگلیسی است که به شما این امکان را می‌دهد تا نشان دهید که یک چیز متعلق به یک شخص یا یک چیز دیگر است. در زبان انگلیسی، مالکیت با استفاده از نقل قول (apostrophe) و افزودن s یا تغییرات مشابه به اسم‌ها و اسم‌های مالکیتی (اسامی اشخاص یا موجودات) نمایش داده می‌شود. در ادامه نحوه استفاده از مالکیت در زبان انگلیسی توضیح داده شده است:

مالکیت تکی (Singular Possessive)

در مالکیت در زبان انگلیسی، مالکیت تکی (Singular Possessive) یک ساختار در زبان انگلیسی است که برای نشان دادن مالکیت یک شخص یا موجود خاص به یک چیز خاص در جمله استفاده می‌شود. در این ساختار، از نقل قول (apostrophe) و s استفاده می‌شود.

بنر خودآموز سلپیپ
بنر خودآموز سلپیپ

در اینجا توضیحات بیشتری در مورد مالکیت تکی عرض می‌شود:

استفاده از نقل قول (Apostrophe)

برای ساختن مالکیت تکی، نقل قول (apostrophe) در ابتدای نام فرد یا موجود مالک و پس از آن s اضافه می‌شود. این نقل قول بین نام مالک و چیزی که او مالک آن است قرار می‌گیرد.

مالکیت تکی برای اسامی مردانه و زنانه

برای اسامی مردانه و زنانه، افزودن s به اسم مالک بعد از نقل قول رایج است.

  • مثال‌ها:
   • John’s car (ماشین جان)، به این معنا که ماشین متعلق به جان است.
   • Mary’s house (خانه مری)، به این معنا که خانه متعلق به مری است.

مالکیت تکی برای اسامی که به s ختم می‌شوند

در مواردی که اسم مالک به s ختم می‌شود، می‌توانید تنها نقل قول را به اسم اضافه کنید (بدون افزودن s).

مالکیت تکی برای اسامی که به s ختم می‌شوند
مالکیت تکی برای اسامی که به s ختم می‌شوند
  • مثال‌ها:
   • James’ book (کتاب جیمز)، به این معنا که کتاب متعلق به جیمز است.
   • Charles’ car (ماشین چارلز)، به این معنا که ماشین متعلق به چارلز است.

مالکیت تکی برای اشیاء یا موجودات بدون جنسیت (it)

وقتی می‌خواهید مالکیت یک شی یا موجود بدون جنسیت (مثل یک ماشین یا یک کتاب) را نشان دهید، معمولاً از it به عنوان نام مالک استفاده می‌کنید.

  • مثال‌ها:
   • The car’s engine (موتور ماشین)، به این معنا که موتور متعلق به ماشین است.
   • The book’s cover (جلد کتاب)، به این معنا که جلد کتاب متعلق به کتاب است.

مالکیت تکی به شما امکان می‌دهد تا مالکیت یک شخص یا موجود به یک چیز را در جملات خود بیان کنید. با توجه به جنسیت و شکل کلمات، شما می‌توانید به راحتی از مالکیت تکی در زبان انگلیسی استفاده کنید.

مالکیت جمع (Plural Possessive)

در بیان مالکیت در زبان انگلیسی برای مالکیت جمع (Plural Possessive) در زبان انگلیسی برای نشان دادن مالکیت یک گروه از اشیاء یا افراد به یک چیز خاص استفاده می‌شود. در این ساختار، تنها نقل قول (apostrophe) به اسم‌های جمع اضافه می‌شود، بدون افزودن “s”. به عبارت دقیقتر، نقل قول بین اسم جمع و چیزی که گروه مالک آن است قرار می‌گیرد.

در ادامه توضیحات بیشتری در مورد مالکیت جمع آورده شده است:

استفاده از نقل قول (Apostrophe)

برای ساختن مالکیت جمع، نقل قول (apostrophe) در انتهای اسم‌های جمع (معمولاً با s پایان می‌یابند) قرار می‌گیرد.

  • مثال‌ها:
   • The students’ books (کتاب‌های دانش‌آموزان)، به این معنا که کتاب‌ها متعلق به دانش‌آموزان هستند.
   • The dogs’ leashes (قلاده‌های سگ‌ها)، به این معنا که قلاده‌ها متعلق به سگ‌ها هستند.

مالکیت جمع برای اسامی جنسیت ندارند

مالکیت جمع می‌تواند برای اسامی جنسیت ندارند مورد استفاده قرار بگیرد. این به این معناست که اسامی مذکر یا مونث معتبر هستند و تنها به تعداد و جمع اشیاء اشاره دارند.

مالکیت جمع برای اسامی جنسیت ندارند
مالکیت جمع برای اسامی جنسیت ندارند
  • مثال‌ها:
   • The children’s toys (اسباب بازی‌های کودکان)، به این معنا که اسباب بازی‌ها متعلق به کودکان هستند.
   • The employees’ uniforms (لباس‌های کارکنان)، به این معنا که لباس‌ها متعلق به کارکنان هستند.

استفاده در موارد مختلف

مالکیت جمع می‌تواند در موارد مختلفی از جملات استفاده شود، از جمله برای نشان دادن مالکیت گروه‌های انسانی، مالکیت مشترک بین افراد، مالکیت شرکت‌ها و سازمان‌ها و غیره.

  • مثال‌ها:
   • The team’s victory (پیروزی تیم)، به این معنا که پیروزی متعلق به تیم است.
   • The company’s founders’ vision (چشم‌انداز بنیان‌گذاران شرکت)، به این معنا که چشم‌انداز مشترک بنیان‌گذاران شرکت است.

مالکیت جمع به شما امکان می‌دهد تا مالکیت یک گروه از اشیاء یا افراد به یک چیز خاص در جملات خود بیان کنید. این ساختار بسیار کاربردی است و معمولاً در مکالمات روزمره و نوشتارهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مالکیت شخصی (Personal Possessive)

در بیان مالکیت در زبان انگلیسی، مالکیت شخصی (Personal Possessive) در زبان انگلیسی برای نشان دادن مالکیت یک شی یا موجود به یک شخص خاص استفاده می‌شود. این ساختار معمولاً با استفاده از اسم‌های مالکیتی (possessive pronouns) به شکل مستقیم صورت می‌گیرد، بدون نیاز به نقل قول (apostrophe) یا افزودن s به کلمه.

در زیر توضیحات بیشتری در مورد مالکیت شخصی آورده شده است:

استفاده از اسم‌های مالکیتی (Possessive Pronouns)

مالکیت شخصی با استفاده از اسم‌های مالکیتی انجام می‌شود. این اسم‌ها معمولاً به تعداد افراد مالک اشیا یا موجودات اضافه می‌شوند و معنی مالکیت را به شکل واضح بیان می‌کنند. برخی از اسم‌های مالکیتی رایج عبارتند از:

  • My (مالکیت من)
  • Your (مالکیت تو)
  • His (مالکیت او – مذکر)
  • Her (مالکیت او – مونث)
  • Its (مالکیت آن – برای موجودات بدون جنسیت)
  • Our (مالکیت ما)
  • Their (مالکیت آن‌ها)

استفاده در جملات

مالکیت شخصی معمولاً در جملات برای نشان دادن مالکیت شخصی یا ارتباط شیء با فرد یا موجود استفاده می‌شود.

  • مثال‌ها:
   • This is my car. (این ماشین من است.)
   • Is this your book? (این کتاب توست؟)
   • The cat is licking its paw. (گربه دست پنجه خود را می‌لیزد.)

استفاده بدون نیاز به نقل قول (Apostrophe)

تفاوت اصلی مالکیت شخصی با مالکیت تکی و جمع در مالکیت در زبان انگلیسی این است که در مالکیت شخصی نیازی به نقل قول (apostrophe) یا افزودن s به کلمه نیست. مثلاً به جای John’s car (ماشین جان)، می‌توانیم از my car (ماشین من) استفاده کنیم.

مالکیت شخصی به شما اجازه می‌دهد که به سادگی مالکیت یک شی یا موجود را به یک شخص خاص نشان دهید. این ساختار بسیار مهم در مکالمات روزمره و نوشتارهای مختلف استفاده می‌شود و برای بیان ارتباط‌های مالکیتی بین افراد و اشیاء بسیار کارآمد است.

مالکیت مشترک (Joint Possessive)

در بیان مالکیت در زبان انگلیسی، مالکیت مشترک (Joint Possessive) در زبان انگلیسی برای نشان دادن مالکیت مشترک دو یا چند نفر به یک چیز خاص استفاده می‌شود. در این ساختار، نقل قول (apostrophe) به اسم‌های هر دو یا چند نفر مالک اشیا یا موجودات اضافه می‌شود.

در ادامه توضیحات بیشتری در مورد مالکیت مشترک آورده شده است:

استفاده از نقل قول (Apostrophe)

برای ساختن مالکیت مشترک، نقل قول (apostrophe) به اسم‌های هر دو یا چند نفر مالک اشیا یا موجودات اضافه می‌شود، و سپس “s” به انتهای اسم آخر اضافه می‌شود.

  • مثال‌ها:
   • John and Mary’s wedding (مراسم عروسی جان و مری)، به این معنا که مراسم عروسی مشترک جان و مری است.
   • The company’s founders’ vision (چشم‌انداز بنیان‌گذاران شرکت)، به این معنا که چشم‌انداز مشترک بنیان‌گذاران شرکت است.

استفاده در جملات

مالکیت مشترک معمولاً در جملات برای نشان دادن مالکیت مشترک بین دو یا چند نفر به یک چیز خاص استفاده می‌شود. این ساختار به شما امکان می‌دهد تا اشیاء یا موجوداتی را که توسط گروهی از افراد مالکیت دارند، بیان کنید.

  • مثال‌ها:
   • John and Mary’s car (ماشین جان و مری)، به این معنا که ماشین مشترک جان و مری است.
   • The team’s performance (عملکرد تیم)، به این معنا که عملکرد مشترک تیم است.

استفاده برای نشان دادن مالکیت مشترک در موارد مختلف

مالکیت مشترک می‌تواند در موارد مختلفی از جملات استفاده شود، از جمله برای نشان دادن مالکیت مشترک بین افراد، مالکیت مشترک در تجارت و شرکت‌ها، و غیره.

  • مثال‌ها:
   • John and Mary’s children (فرزندان جان و مری)، به این معنا که فرزندان مشترک جان و مری هستند.
   • The company’s employees (کارکنان شرکت)، به این معنا که کارکنان مشترک شرکت هستند.

مالکیت مشترک به شما اجازه می‌دهد تا به سادگی مالکیت مشترک دو یا چند نفر به یک چیز خاص را در جملات خود بیان کنید. این ساختار بسیار کارآمد است.

خلاصه و پایان مقاله درباره مالکیت در زبان انگلیسی

امیدواریم از مطالعه مقاله مالکیت در زبان انگلیسی استفاده لازم را برده باشید. اگر قصد شرکت در این آزمون را دارید، تمرین، مطالعه و آمادگی می‌تواند به شما کمک کند تا نتایج مثبتی کسب کنید و به دستاوردهای آینده‌ی خود در کشورهای انگلیسی‌زبان دست پیدا کنید.

در کانال تلگرامی مرکز زبان ایران بریتانیا آموزش های رایگان به صورت ویدئو و فایل های تصویری و حتی پادکست های حرفه زبان انگلیسی آورده شده است. برای اینکه تمامی لغات ضروری را به صورت رایگان دانلود کنید در کانال تلگرام ایران بریتانیا مشاهده کنید. امیدواریم که مقاله زمان گذشته کامل استفاده را برده باشید و در صورت هر گونه سوال درباره آزمون با ما در ارتباط باشید. برای مطالعه گرامر تفاوت کاربرد There و It اینجا کلیک کنید.

سوالات متداول

در اینجا به برخی از پرسش های متداول درباره مالکیت در زبان انگلیسی که بیشتر کاربران از ما پرسیده اند پاسخ دادیم که شامل:

1- چرا مالکیت در زبان انگلیسی بسیار مهم می باشد؟ دلیل اهمیت مالکیت در زبان انگلیسی این است که ما روزانه بارها از این قانون استفاده میکنیم.

2- مالکیت در زبان انگلیسی در چه بخش های از زبان استفاده می شود؟ باید درنظر داشته باشیم که مالکیت در زبان انگلیسی علاوه بر مکالمه در قسمت های نوشتار و ریدینگ نیز استفاده می شود.

3- تفاوت بیان مالکیت در زبان انگلیسی در امریکایی و بریتانیایی در چیست؟ برای بیان تفاوت مالکیت در زبان انگلیسی بریتانیایی های تاکید بیشتر در جمله خواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *