سبد خرید
صفت ed و ing در 2 ساختار تفاوت و شباهت

صفت ed و ing در 2 ساختار تفاوت و شباهت

3.7/5 - (9 امتیاز)

در این مقاله تمامی صفت های مختلف انگلیسی به خصوص صفت ed و ing را مورد ارزیابی قرار دادیم. کاربرد صفت ed و ing در نوشته های و گفتارها و همچنین کاربرد صفت ed و ing در آزمون های بین المللی مانندآیلتس و تافل و دولینگو مورد ارزیابی قرار دادیم. تمامی تفاوت های صفت ed و ing در اینجا مورد بررسی کامل انجام دادیم.

تعریف صفت در زبان انگلیسی

صفت در زبان انگلیسی به کلماتی گفته میشود که ویژگیها و صفات شیء، فرد یا مکان را بیان میکنند. به عبارت دیگر، صفت ها ویژگی هایی هستند که به اسم ها (اسامی) افزوده میشوند تا به آن ها توصیفی بیافزایند، برای مثال: big که به عنوان صفت به کلمه house اضافه میشود و جمله I live in a big house را تشکیل میدهد. 2 مورد از صفاتی که جزو صفت ed و ing هستند کاربرد زیادی در زبان انگلیسی دارند.

انواع صفات در زبان انگلیسی

صفتها در زبان انگلیسی به گروههای مختلفی تقسیم میشوند. برای مثال، صفات توصیفی (Descriptive adjectives) هستند که شخص، شیء یا مکان را توصیف میکنند، مانند big و beautiful. صفات تعدادی (Quantitative adjectives) هستند که تعداد شیء یا فرد را نشان میدهند، مانند two و many. صفات درجهای (Grading adjectives) هستند. و همچنین صفت ed و ing که در این صفحه به صورت کامل توضیح داده شده است.

انواع صفات در زبان انگلیسی
انواع صفات در زبان انگلیسی

ویژگیها را به صورت مقایسهای توصیف میکنند، مانند bigger و more beautiful. صفات تعریفی (Defining adjectives) هستند که شخص یا شیء را به صورت دقیق توصیف میکنند، مانند the و this. صفات حالتی (Mood adjectives) هستند که حالت فرد یا شیء را توصیف میکنند، مانند happy و sad. همچنین، صفات مرکب (Compound adjectives) هستند که از دو یا بیشترین صفت تشکیل شدهاند، مانند blue-eyed و well-known.

معرفی صفت های ing

صفتهای ing شامل صفاتی هستند که با اضافه کردن پسوند ing به فعل ساخته میشوند. این نوع از صفات معمولاً ویژگیهایی را توصیف میکنند که در حال اتفاق افتادن هستند، برای مثال:

– Amazing به معنای شگفتانگیز و amazingly به معنای به شگفتی، شگفتانگیز است.
– Interesting به معنای جالب و interestingly به معنای به طور جالب است.
– Exhausting به معنای خستهکننده و exhaustingly به معنای به طور خستهکننده است.

این نوع از صفات معمولاً برای توصیف فعالیتها یا وضعیتهایی استفاده میشوند که در حال انجام هستند. این صفت ed و ing را همیشه با هم مقایسه میکنند.

در زبان انگلیسی، بسیاری از صفات با پایان ing ساخته میشوند. در زیر فهرستی از برخی از این صفات آمده است:

 interesting
exciting
boring
amusing
surprising
disappointing
frightening
confusing
fascinating
tiring
inspiring
relaxing
intriguing
challenging
motivating
depressing
intimidating
encouraging
irritating
enlightening

لازم به ذکر است که این لیست تمامی صفاتی که با ing ختم نمیشوند را شامل نمیشود.

معرفی صفت های ed

صفتهای ed شامل صفاتی هستند که با اضافه کردن پسوند ed به فعل ساخته میشوند. این نوع از صفات معمولاً ویژگیهایی را توصیف میکنند که در گذشته وقوع پیدا کردهاند، برای مثال:

– Interested به معنای علاقهمند و interestedly به معنای با علاقه است.
– Excited به معنای هیجان زده و excitedly به معنای با هیجان است.
– Bored به معنای حوصله سر رفته و boredly به معنای با خستگی است.

معرفی صفت های ed
معرفی صفت های ed

این نوع از صفات معمولاً برای توصیف احساسات، وضعیتها و وقایع گذشته استفاده میشوند.

در زبان انگلیسی، بسیاری از صفات با پایان ed ساخته میشوند. در زیر فهرستی از برخی از این صفات آمده است:

 interested
excited
bored
amused
surprised
disappointed
frightened
confused
fascinated
tired
worried
annoyed
pleased
disgusted
satisfied
confused
embarrassed
enlightened
established
frustrated

لازم به ذکر است که این لیست تمامی صفاتی که با ed ختم نمیشوند را شامل نمیشود.

صفت های مرکب در زبان انگلیسی

صفت مرکب (Compound Adjective)، صفتی است که از دو یا بیشترین صفت تشکیل شدهاست و برای توصیف یک شخص، مکان، یا شیء استفاده میشود. زمانی از صفت مرکب استفاده میشود که هیچ گاه نتوان با استفاده از یک صفت به خوبی معنای مورد نظر را بیان کرد، برای مثال:

– Blue-eyed به معنای دارای چشمان آبی.
– Well-known به معنای مشهور، شناختهشده.
– Red-hot به معنای سردرد آور، بسیار داغ.
– Heavy-duty به معنای قوی، پایدار.

صفات مرکب برای توصیف دقیق تر و کاملتر شیء یا شخص استفاده میشوند.

میدواریم از آموزش صفت ed و ing در زبان انگلیسی استفاده کامل را برده باشید و تمامی موارد و نکات کلیدی صفت ed و ing در انگلیسی را با دقت آموخته باشید. برای دسترسی رایگان به تمامی گرامر آموزش زبان انگلیسی حتما از این صفحه بازدید کنید. همچنین برای مطالعه افعال مدال اینجا کلیک کنید.

اشتباهات رایج در کاربرد صفات در انگلیسی

در زبان انگلیسی، استفاده درست از صفات بسیار مهم است. برخی از اشتباهات رایج در استفاده از صفات عبارتند از:

1. ترکیب دو صفت به طور نامناسب، مثلاً استفاده از دو صفت با معانی متضاد مانند hot ice cream.
2. نادرست استفاده کردن از صفت ed و ing و بالعکس. به عنوان مثال، “interested برای بیان احساسات خود و interesting برای توصیف چیزی استفاده شود.

اشتباهات رایج در کاربرد صفات در انگلیسی
اشتباهات رایج در کاربرد صفات در انگلیسی

3. استفاده از صفات نامناسب برای توصیف یک شیء یا فرد، به عنوان مثال، استفاده از صفت big به جای tall برای توصیف قامت شخص.
4. استفاده از صفات بدون توجه به مفهوم جمله و زمان فعل استفاده شده، به عنوان مثال، استفاده از صفت boring به جای bored برای توصیف یک شخص که حوصله سر رفته است.
5. عدم استفاده از صفات درجهبندی برای توصیف ویژگیها و مقایسه آنها با یکدیگر، به عنوان مثال استفاده از صفت good به جای better و best.

کاربرد صفت ed و ing در آزمون آیلتس و تافل

صفت ed و ing در آزمون آیلتس بسیار مهم هستند و در چندین قسمت از آزمون به کار میروند. در زیر توضیح داده شده است:

1. Reading:
در بخش خواندن، صفات برای توصیف شخصیتها، اشیاء، موقعیتها و سایر مفاهیم استفاده میشوند. برای مثال، شخصیت یک شخص، مکان، منظره، نمودار یا نقشه.

2. Writing:
در بخش نوشتن، صفات برای توصیف ویژگیها، مزایا و معایب، یا برای توصیف مهارتهای یک شخص استفاده میشوند.

3. Speaking:
در بخش مکالمه، صفات برای بیان نظرات، تجربیات، توصیفات فردی و توصیف دادن ویژگیها و خصوصیات مهم یک شخص استفاده میشوند.

4. Listening:
در بخش شنیدن، صفات برای توصیف موضوعات، شخصیتها و معایب و مزایای یک شرح داده شده استفاده میشوند.

استفاده درست از صفات به کمک شنوندگان و خوانندگان کمک میکند تا روانتر و قابل فهمتر بودن پاسخها یا متنهای شما را تضمین کند. همچنین، استفاده از صفات نامتعارف و پیچیده نیز میتواند نشان دهنده دامنه وسیعی از دانش زبانی باشد که ممکن است برای برخی مخاطبان قابل درک نباشد.

در آزمون تافل صفت ed و ing را به صورت ترتیبی در قسمت رایتینگ و ریدیگ استفاده میکنند.

تست های مربوط به صفت ed و ing

در این قسمت 10 تست حرفه ای درباره صفت ed و ing برای تسلط شما بر گرامر صفت ed و ing آورده شده است. حتما با دقت این تست های حل بفرمایید.

 Which of the following is an example of an ‘-ed’ adjective
a) Exciting
b) Tiring
c) Fascinating
d) Entertaining

جواب: b) Tiring

 Which of the following is an example of an ‘-ing’ adjective
a) Calm
b) Bored
c) Amused
d) Shocked

جواب: c) Amused

 Which of the following adjectives describes a past event
a) Excited
b) Exciting
c) Amusing
d) Amused

جواب: d) Amused

Which of the following adjectives describes a current state
a) Tired
b) Tiring
c) Fascinated
d) Fascinating

جواب: a) Tired

 Which of the following adjectives describes a continuous action
a) Boring
b) Bored
c) Interesting
d) Interested

جواب: a) Boring

 Which of the following adjectives describes something that happened in the past and still continues
a) Frightening
b) Frightened
c) Exciting
d) Excited

جواب: b) Frightened

 Which of the following adjectives describes something that is happening right now
a) Confused
b) Confusing
c) Amusing
d) Amused

جواب: b) Confusing

 Which of the following adjectives describes something that has already happened
a) Surprising
b) Surprised
c) Disappointing
d) Disappointed

جواب: b) Surprised

 Which of the following adjectives describes a person who is tired
a) Exhausting
b) Exhausted
c) Fascinating
d) Fascinated

جواب: b) Exhausted

 Which of the following adjectives describes something that is happening right now and makes you feel happy
a) Amusing
b) Amused
c) Exciting
d) Excited

جواب: d) Excited

 

پس از حل کردن سوالات آموزش صفت ed و ing در زبان انگلیسی حتم پاسخ های درست را بررسی کنید.

مشاوره با مرکز زبان ایران بریتانیا

شما عزیزان می توانید ما را در کانال تلگرامی ایران بریتیش که زبان آموزان مختلفی عضو هستن و انتقال تجربه در آزمون های مختلفی وجود دارد مشاهده کنید همچنین در  اینستاگرام ایران – بریتیش جستجو نمایید.  حتما از فروشگاه دوره های آموزش زبان انگلیسی هم دیدن نمایید. همچنین حتما از مقاله های موجود برای آزمون سلپیپ استفاده کنید. مجموعه ایران بریتانیا بهترین امکانات و مجموعه های آموزش زبان انگلیسی را برای شما عزیزان تدارک دیده است.  در ادامه میتوانید برای کسب بسته های خودآموز سلپیپ که پکیج سلپیپ می باشد و همچنین پکیج دولینگو به صفحه های مورد نظر مراجعه فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا تمامی کتاب های زبان انگلیسی را به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبین عزیز قرار می دهد. با بالاترین کیفیت آموزشی.

بنر پکیج آیلتس
بنر پکیج آیلتس

برای شرکت در کلاس های تخصصی آزمون های بیین المللی مانند آیلتس و یا تافل و دولینگو و غیره با مرکز زبان ایران بریتانیا تماس حاصل فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا برای تعیین سطح رایگان تمامی کاربران مواردی گنجانده شده است که به صورت کاملا رایگان میتوانید در آزمون آزمایشی شرکت کرده و همچنین برای مشاوره با مرکز ایران بریتانیا میتوانید با این مرکز تماس حاصل فرمایید و از راهنمایی و مشاوره این مرکز و مشاوران دلسوز ما برخوردار شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *