سبد خرید
جملات مجهول در انگلیسی از 0 تا 100

جملات مجهول در انگلیسی از 0 تا 100

4.2/5 - (6 امتیاز)

در این مقاله درباره زمان مجهول در زبان انگلیسی توضیح داده شده است و تمامی نکات کلیدی برای جملات مجهول در انگلیسی به ساده ترین روش ممکن و با مثال های متنوع بیان شده است. لطفا با ما همراه باشید و گرامر جملات مجهول در انگلیسی با دقت مطالعه بفرمایید.

تعریف جملات مجهول در انگلیسی

جملات مجهول به جملاتی گفته می شود که در آنها فاعل در جمله وجود ندارد.

تعریف جملات مجهول در انگلیسی
تعریف جملات مجهول در انگلیسی

جملات مجهول در انگلیسی با استفاده از فعل کمکی to be و شکل سوم فعل ساده ساخته می‌شوند. برخی از این جملات به صورت زیر هستند:

 (کیک توسط مادرم پخته شد.)  The cake was baked by my mom

(نامه به دفتر فرستاده شده است.)    The letter has been sent to the office

(بسیاری از مردم به کنسرت خواهند رفت.)  The concert will be attended by many people

(خانه قبل از رسیدن مهمان‌ها تمیز شده بود.) The house had been cleaned before the guests arrived

(تا پایان هفته، کتاب خوانده شده خواهد بود.) The book will have been read by the end of the week

(میلیون‌ها نفر دارند فیلم را می‌بینند.) The movie is being watched by millions of people

(پیشنهاد باید قبل از تصمیم‌گیری با دقت مورد بررسی قرار گیرد.)  The proposal should be considered carefully before making a decision

(نقاشی در حراج به قیمت بالایی فروخته شد.)  The painting was sold for a high price at the auction

 (اگر توجه بیشتری شده بود، اشتباه قابل اجتناب بود.)  The mistake could have been avoided if more attention had been paid

(تا پایان سال، پروژه به پایان می‌رسد.)  The project will be completed by the end of the yea

دلایل استفاده از جملات مجهول در انگلیسی

استفاده از جملات مجهول در انگلیسی به دلایل مختلفی انجام می‌شود که عبارتند از:

 • عدم داشتن اطلاعات کافی در مورد فاعل

در برخی موارد، فاعل جمله به دلیل عدم داشتن اطلاعات کافی مشخص نیست، بنابراین از جملات مجهول استفاده می‌شود.

 • تاکید بر عملیات انجام شده

در برخی موارد، تاکید بر عملیات انجام شده و نه بر فاعل آن مهم است، بنابراین از جملات مجهول استفاده می‌شود.

 • رعایت ادبیات

در برخی موارد، استفاده از جملات مجهول به عنوان یک راه برای رعایت ادبیات و تواضع به کار می‌رود، به طوری که به جای ذکر خود فاعل، از جملات مجهول استفاده می‌شود.

 • تغییر نظر در مورد فاعل

در برخی موارد، فاعل ممکن است در طول متن تغییر کند، بنابراین از جملات مجهول استفاده می‌شود تا نیازی به تغییر فاعل در متن نباشد. با توجه به این دلایل، استفاده از جملات مجهول در انگلیسی بسیار رایج است.

نحوه ساخت جملات مجهول در انگلیسی

برای ساخت جملات مجهول در انگلیسی، فعل کمکی “to be” به همراه شکل سوم فعل ساده به کار می‌رود. شکل سوم فعل ساده برای فعل‌های منظم با اضافه کردن “ed” و برای فعل‌های نامنظم با استفاده از فرم های سوم فعل استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

 1. (حال ساده مجهول) Present Simple Passive

 (شکل سوم فعل)  Subject + am/is/are + past participle

 (ماشین توسط برادرم شسته می‌شود.)  Example: The car is washed by my brother

 1.  (گذشته ساده مجهول)  Past Simple Passive

Subject + was/were + past participle

(کیک توسط مادرم پخته شد.) Example: The cake was baked by my mom

 1. (حال کامل مجهول)  Present Perfect Passive

Subject + has/have been + past participle

(نامه به دفتر فرستاده شده است.)  Example: The letter has been sent to the office

 1. Past Perfect Passive (گذشته کامل مجهول)

Subject + had been + past participle

(خانه قبل از رسیدن مهمان‌ها تمیز شده بود.)  Example: The house had been cleaned before the guests arrived

 1. (آینده ساده مجهول) Future Simple Passive

Subject + will be + past participle

(بسیاری از مردم به کنسرت خواهند رفت.) Example: The concert will be attended by many people

 1. (آینده کامل مجهول) Future Perfect Passive

Subject + will have been + past participle

(تا پایان هفته، کتاب خوانده شده خواهد بود.) Example: The book will have been read by the end of the week

نحوه ساخت جملات مجهول در انگلیسی
نحوه ساخت جملات مجهول در انگلیسی

تمامی فرمول های که برای شاخت جملات مجهول در انگلیسی به کار میرود در قسمت بالا به همراه مثال های متنوع استفاده شده است. حتما به مثال های بیان شده دقت کنید به دلیل اینکه تمامی مثال ها برگرفته شده است دانشگاه کمبریج می باشد. جملات مجهول در انگلیسی باعث بالارفتن نمره در تمامی آزمونها می شوند که در اینجا به برخی ازاین جملات اشاره شده است.

روش تبدیل جمله معلوم به مجهول در انگلیسی

برای تبدیل یک جمله معلوم به جمله مجهول در انگلیسی، باید به شرایط زیر توجه کرد:

فعل اصلی جمله باید به صورت گذشته ساده (Past Simple) درآید و با فعل to be (به عنوان فعل کمکی) به صورت مجهول ترکیب شود. سپس شکل سوم فعل اصلی را به عنوان فعل ساده (Past Participle) قرار دهید. ساختار کلی تبدیل جمله معلوم به جمله مجهول به صورت زیر است:

Subject + Past Simple of + to be + Past Participle of the verb + (Optional Object)

به عنوان مثال، جمله معلوم John painted the house به جمله مجهول The house was painted by John تبدیل می‌شود.

در این جمله، فعل اصلی painted به شکل سوم فعل paint تبدیل شده است و فعل to be به صورت گذشته ساده به شکل was در آمده است. همچنین، فاعل جمله John به عنوان مفعول جمله مجهول در پایان جمله آمده است.

لازم به ذکر است که در بعضی از جملات، فاعل جمله در جمله مجهول حذف می‌شود ولی در بعضی دیگر از جملات، فاعل به عنوان عبارت by به جمله اضافه می‌شود.

افعال متعدی و لازم در زبان انگلیسی

 • فعل لازم (Transitive verb):

به فعلی گفته می‌شود که برای کامل شدن معنای جمله به یک مفعول (object) نیاز دارد. در واقع فعل لازم باید حداقل یک مفعول داشته باشد تا معنای جمله کامل شود. به عنوان مثال، فعل write (نوشتن) یک فعل لازم است چرا که برای کامل شدن معنای جمله به یک مفعول (نوشته) نیاز دارد: I wrote a letter

 • فعل متعدی (Intransitive verb)

به فعلی گفته می‌شود که برای کامل شدن معنای جمله نیازی به مفعول ندارد. به عنوان مثال، فعل sleep (خوابیدن) یک فعل متعدی است چرا که برای کامل شدن معنای جمله به مفعول نیاز ندارد:  slept well

در برخی موارد، فعل‌ها هم می‌توانند لازم و هم متعدی باشند. به عنوان مثال، فعل “read” (خواندن) می‌تواند به صورت لازم باشد و به مفعول نیاز داشته باشد: She read a book همچنین، این فعل می‌تواند به صورت متعدی باشد و بدون مفعول به کار رود: I love reading

ترجمه جملات مجهول در زبان انگلیسی

برای ترجمه جملات مجهول در انگلیسی، باید به ساختار جمله توجه کنید. در جملات مجهول، فاعل نامعلوم است و به جای آن از it استفاده می‌شود. همچنین، فعل به صورت گذشته ساده از to be و شکل سوم فعل اصلی در جمله مجهول آمده است.

به عنوان مثال، جمله مجهول The book was written by Mark Twain به ترجمه این کتاب توسط مارک تواین نوشته شده است می‌رسد.

در برخی موارد، فاعل به عنوان عبارت by در جمله مجهول آمده است. به عنوان مثال، جمله مجهول The cake was made by my mother به ترجمه این کیک توسط مادرم درست شده است می‌رسد.

همچنین، برای ترجمه جملات مجهول، باید به مفهوم کلی جمله توجه کرد و معنای مناسبی برای آن در زبان فارسی انتخاب کرد.

کاربرد جملات مجهول در آیلتس

جملات مجهول در انگلیسی در تمامی ساختار های نوشتاری و گفتاری مورد استفاده قرار میگیرند. جملات مجهول در انگلیسی در آزمون های بین المللی مانند تافل و آیلتس میز کاربرد زیادی دارند.

کاربرد جملات مجهول در آیلتس
کاربرد جملات مجهول در آیلتس

در بخش ریدینگ آیلتس، جملات مجهول به عنوان یکی از اجزای سوالات پاراگرافهای چندگزینهای استفاده میشوند. در این نوع سوالات، شما با متنی ناشناخته روبرو میشوید که شامل تعدادی پاراگراف و یک عنوان است. برای هر پاراگراف، سوالاتی با چندگزینهای فراهم شده است که برای هر گزینه، شما باید تصمیم بگیرید که آیا آن گزینه صحیح است یا خیر.

با توجه به اینکه متنی که در این قسمت ارائه میشود، برای شما جدید و ناشناخته است، باید با تلاش برای فهمیدن مفهوم کلی متن، هر گزینه را با دقت مطالعه کرده و بر اساس دانش و تجربه خود، بهترین گزینه را انتخاب کنید.

در رایتینگ و اسپیکینگ آزمون آیلتس نیز به کارگیری جملات مجهول در انگلیسی باعث بالارفتن نمره شما خواهد شد به دلیل اینکه استفاده از ساختار جملات مجهول در انگلیسی نشان دهنده تنوع گرامری داوطلب در گفتار و نوشتار است.

 

تست های چهارگذینه ای برای جملات مجهول در انگلیسی

در این قسمت 20 تست حرفه ای برای جملات مجهول در انگلیسی  قرار داده شده است لطفا با دقت به تمامی این تست های که همه درباره جملات مجهول در انگلیسی  می باشند پاسخ دهید.

What _____ when I arrived at the party? a) was served b) served c) is served d) has been served

The concert _____ by thousands of fans. a) is enjoyed b) has enjoyed c) was enjoyed d) enjoys

The movie _____ before I got to the cinema. a) has started b) started c) is starting d) was starting

The new album _____ by the popular singer. a) is released b) has been released c) was released d) releases

The problem _____ yet by the IT team. a) hasn’t solved b) hasn’t been solved c) wasn’t solved d) won’t be solved

The flowers in the garden _____ by my mother every day. a) are watered b) have been watered c) were watered d) water

The car _____ by the mechanic yesterday. a) was fixed b) fixed c) has fixed d) had fixed

The decision _____ by the board of directors next week. a) is made b) has been made c) was made d) will be made

The book _____ by the author in 2010. a) has written b) wrote c) is writing d) was written

The accident _____ by the police. a) investigated b) investigates c) has investigated d) was investigated

The letter _____ by the recipient yet. a) hasn’t received b) hasn’t been received c) wasn’t received d) won’t receive

The job offer _____ by the HR department last week. a) is sent b) has been sent c) was sent d) sends

The art exhibition _____ by many visitors last weekend. a) is visited b) has visited c) was visited d) visits

The test results _____ to the students next week. a) are given b) have been given c) were given d) will be given

The house _____ by the real estate agent. a) was sold b) sold c) has sold d) sells

The mistake _____ by the employee yesterday. a) was corrected b) corrected c) has corrected d) corrects

The proposal _____ by the committee at the meeting tomorrow. a) is discussed b) has been discussed c) was discussed d) will be discussed

The fire _____ by the fire department last night. a) was extinguished b) extinguished c) has extinguished d) extinguishes

The music _____ by the band at the concert last weekend. a) was played b) played c) has played d) plays

The project _____ by the team for the last six months. a) has worked on b) worked on c) is working on d) works on

امیدواریم از گرامر جملات مجهول در انگلیسی استفاده کامل را برده باشید و تمامی موارد و نکات کلیدی جملات مجهول در انگلیسی را با دقت آموخته باشید. برای دسترسی رایگان به تمامی گرامر آموزش زبان انگلیسی حتما از این صفحه بازدید کنید. همچنین برای مطالعه گرامر so و such اینجا کلیک کنید.

مشاوره با مرکز زبان ایران بریتانیا

شما عزیزان می توانید ما را در کانال تلگرامی ایران بریتیش که زبان آموزان مختلفی عضو هستن و انتقال تجربه در آزمون های مختلفی وجود دارد مشاهده کنید همچنین در  اینستاگرام ایران – بریتیش جستجو نمایید.  حتما از فروشگاه دوره های آموزش زبان انگلیسی هم دیدن نمایید. همچنین حتما از مقاله های موجود برای آزمون سلپیپ استفاده کنید. مجموعه ایران بریتانیا بهترین امکانات و مجموعه های آموزش زبان انگلیسی را برای شما عزیزان تدارک دیده است.  در ادامه میتوانید برای کسب بسته های خودآموز سلپیپ که پکیج سلپیپ می باشد و همچنین پکیج دولینگو به صفحه های مورد نظر مراجعه فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا تمامی کتاب های زبان انگلیسی را به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبین عزیز قرار می دهد. با بالاترین کیفیت آموزشی.

بنر آزمون دولینگو
بنر آزمون دولینگو

برای شرکت در کلاس های تخصصی آزمون های بیین المللی مانند آیلتس و یا تافل و دولینگو و غیره با مرکز زبان ایران بریتانیا تماس حاصل فرمایید. مرکز زبان ایران بریتانیا برای تعیین سطح رایگان تمامی کاربران مواردی گنجانده شده است که به صورت کاملا رایگان میتوانید در آزمون آزمایشی شرکت کرده و همچنین برای مشاوره با مرکز ایران بریتانیا میتوانید با این مرکز تماس حاصل فرمایید و از راهنمایی و مشاوره این مرکز و مشاوران دلسوز ما برخوردار شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *