آموزش زبان انگلیسی

دانلود رایگان کتاب English Idioms in Use Intermediate

دانلود رایگان کتاب English Idioms in Use Intermediate

در این صفحه دانلود رایگان کتاب English Idioms in Use Intermediate با بالاترین کیفیت قرار گرفته است. حتما برای بالا بردن سطح زبانی خود و نزدیک کردن سطح زبانی خود به زبان انگلیسی و حتی بالا بردن نمره اسپیکینگ آزمون ...
دانلود رایگان کتاب Focus on Vocabulary در 2 جلد

دانلود رایگان کتاب Focus on Vocabulary در ۲ جلد

در این صفحه دانلود رایگان کتاب Focus on Vocabulary قرار گرفته است. همچنین اهمیت مطالعه این کتاب برای بالابردن سطح لغت زبان انگلیسی بیان شده است. در این صفحه نحوه مطالعه این کتاب قرار گرفته شده است. برای دانلود رایگان ...
دانلود رایگان کتاب Listen Here در 2 بخش

دانلود رایگان کتاب Listen Here در ۲ بخش

در این صفحه دانلود رایگان کتاب Listen Here با بالاترین کیفیت قرار داده شده است. اگر در بخش گوش دادن چه برای آزمون های بین المللی و چه در بخش زبان های عمومی دچار مشکل هستید دانلود رایگان کتاب Listen ...
دانلود رایگان کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی

دانلود رایگان کتاب ۵۰۴ واژه ضروری انگلیسی

در این صفحه دانلود رایگان کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی قرار گرفته شده است. همچنین تمامی توضیحات کلیدی برای ارتقا لغات در مکالمه و همچنین لغات ضروری برای آزمون های بین المللی آورده شده است. برای دانلود رایگان کتاب 504 ...
دانلود رایگان کتاب English Phrasal Verbs in Use

دانلود رایگان کتاب English Phrasal Verbs in Use

در این صفحه دانلود رایگان کتاب English Phrasal Verbs in Use برای ارتقا زبان انگلیسی و مکالمه حرفه ای زبان قرار گرفته شده است. همچنین تمامی توضیحات لازم جهت درک بعتر موضوع و همچنین بالا بردن قدت یادگیری در این ...
دانلود رایگان کتاب IELTS Test Builder در 2 سطح

دانلود رایگان کتاب IELTS Test Builder در ۲ سطح

در این صفحه دانلود رایگان کتاب IELTS Test Builder قرار گرفته است. تمامی نکات کلید برای ارتقا نمره در این صفحات آورده شده است. تمامی دانشجویانی که برای آزمون آیلتس و حتی دیگر آزمون های بین المللی زبان انگلیسی مطالعه ...
دانلود رایگان کتاب Top Notch چاپ 3

دانلود رایگان کتاب Top Notch چاپ ۳

در این صفحه دانلود رایگان کتاب Top Notch قرار گرفته است و تمامی نکات کلیدی برای دانلود و مطالعه توضیح داده شده است. برای بالا بردن سطح مهارت زبانی خود در زبان انگلیسی از مبتدی تا به حرفه ای حتما ...
دانلود رایگان کتاب 5 صبحی ها با 2 زبان

دانلود رایگان کتاب ۵ صبحی ها با ۲ زبان

در این صفحه دانلود رایگان کتاب 5 صبحی ها به 2 زبان اصلی انگلیسی و فارسی قرار گرفته شده است. از مزایای این کتاب میتوان به نشان دادن مسیر موفقیت دانسته شود. حتما برای دانلود رایگان کتاب 5 صبحی ها ...
1 2 3 19