آموزش زبان انگلیسی

محتوای تولیمو

آزمون تولیمو TOLIMO

آزمون تولیمو TOLIMO  چیست تولیمو (Tolimo) مخفف کلمه The Test of Language By the Iranian Measurement Organizatio) است. یکی آزمون های تعیین سطح  زبان انگلیسی که در ایران برای سنجش توانایی سطح زبان انگلیسی داوطلبان وجود دارد و توسط سازمان ...