آموزش زبان انگلیسی

محتوای تافل
آزمون آزمایشی تافل

آزمون آزمایشی تافل

TOEFL MOCK TEST آزمون آزمایشی تافل شماره 1TOEFL MOCK TEST 1 Speaking Writing Reading Listening آزمون آزمایشی تافل شماره 2TOEFL MOCK TEST 2 Speaking Writing Reading Listening آزمون آزمایشی تافل شماره 3TOEFL MOCK TEST 3 Speaking Writing Reading Listening آزمون ...
منابع کامل تافل toefl

منابع تافل TOEFL

منابع آزمون تافل آزمون تافل یکی از معتبر ترین آزمون های سراسر دنیاست. شرط ادامه تحصیل در خیلی از دانشگاه  های مطرح دنیا داشتن مدرک معتبر زبان است یا حتی برای ورود به بازار کار در سطح بین المللی نیازمند ...
بهترین مرکز تافل در ایران

آزمون تافل TOEFL در تهران

آزمون تافل چیست؟ تافل  TOEFL توسط  سرویس سنجش تحصیلی   (ETS)دانشگاه پرینستون  (Princeton)برگزار می شود. مدرک تافل یکی از مهم ترین و معتبر ترین تست سنجش زبان انگلیسی در دنیا است. آزمون تافل را میتوان یک آزمون جامع دانست برای ورود ...