مرکز تخصصی زبان انگلیسی

میدان ولیعصر روبه رو سفارت عراق کوچه شهید ولدی پلاک ۲۴ 

تلفن: 44360378 

محتوای آیلتس
LISTENING

لیسنینگ آیلتس Listening IELTS

لیسنینگ آیلتس Listening IELTS اولین بخش از آزمون آیلتس که داوطلب مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت بخش شنیداری است. نمره این بخش بسیار مهم و کاربردی می باشد چون که می تواند باعث راه برد موفق در پاسخ دهی به ...
1 2