سبد خرید
انواع پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی

7 پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی جذاب

5/5 - (2 امتیاز)

در این صفحه تمامی انواع پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی از گذشته تا به امروز به همراه نکات کلیدی و نحوه استفاده از این پیشوندها و پسوند ها در آزمون های بین المللی مانند تافل و آیلتس و سلپیپ و دولینگو و غیره با مثال های کاربردی بیان شده است.

برخی از مهمترین پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی

پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی واحدهای کوچکی از معنا هستند که به ترتیب به ابتدای یا انتهای کلمات اضافه می شوند و معنی آنها را تغییر می دهند.

کلاس آیلتس
کلاس آیلتس

نقش پیشوندها و پسوندها:

از مهمترین نقش هایی که پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی ایفا میکنند میتوان به:

 • ایجاد کلمات جدید: با اضافه کردن پیشوند یا پسوند به یک کلمه موجود، می توان کلمه ای جدید با معنای متفاوت ایجاد کرد.
 • تغییر دسته کلمات: اضافه کردن پیشوند یا پسوند می تواند دسته کلمه ای را که به آن تعلق دارد تغییر دهد. (مثال: تبدیل فعل به اسم با اضافه کردن پسوند -er)
 • ایجاد ظرافت های معنایی: پیشوندها و پسوندها می توانند ظرافت های معنایی را به کلمات اضافه کنند و آنها را دقیق تر کنند.

در ادامه برخی از مهمترین پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی آورده شده است که دقت بفرمایید:

انواع پیشوندها

برخی از انواع رایج پیشوندها در زبان انگلیسی به صورت دسته بندی به همراه مثال ها در جمله بیان شده است که شامل موارد زیر می باشد عبارتند از:

1-پیشوندهای منفی در زبان انگلیسی

پیشوندهای منفی در زبان انگلیسی کلماتی هستند که به ابتدای کلمات اضافه می شوند تا معنی آنها را به معنی مخالف یا معکوس تبدیل کنند.

برخی از رایج ترین پیشوندهای منفی در زبان انگلیسی عبارتند از:

 • un-: این پیشوند به معنای عدم یا معکوس است.

 • مثال: unhappy (غیر شاد)، unlock (قفل را باز کردن)، untie (باز کردن گره)

 • dis-: این پیشوند به معنای عدم یا برخلاف است.

 • مثال: disagree (مخالفت کردن)، dislike (نپسندیدن)، dishonest (غیرصادق)

 • im-: این پیشوند به معنای عدم یا درون است.

 • مثال: impossible (غیرممکن)، imperfect (ناقص)، immoral (غیر اخلاقی)

 • in-: این پیشوند به معنای عدم یا درون است.

 • مثال: inactive (غیرفعال)، incorrect (غلط)، incomplete (ناقص)

 • ir-: این پیشوند به معنای عدم یا غیر است.

 • مثال: irregular (غیرمعمول)، irrational (غیرمنطقی)، irresponsible (غیرمسئول)

 • non-: این پیشوند به معنای غیر یا بدون است.

 • مثال: non-stop (بدون توقف)، non-violent (غیرخشونت آمیز)، non-essential (غیرضروری)

 • anti-: این پیشوند به معنای ضد یا مخالف است.

 • مثال: anti-war (ضد جنگ)، anti-virus (ضد ویروس)، anti-social (ضد اجتماعی)

 • de-: این پیشوند به معنای از بین بردن یا معکوس کردن است.

 • مثال: decompose (تجزیه شدن)، deforest (جنگل زدایی کردن)، decrease (کاهش دادن)

توجه داشته باشید که برخی از پیشوندها می توانند معانی دیگری نیز داشته باشند، به جز معنای منفی. برای درک دقیق معنی یک کلمه با پیشوند منفی، باید به معنای کلی کلمه و همچنین معنای پیشوند توجه کنید.

برخی از مهمترین پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی
برخی از مهمترین پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی

نکات

 • برخی از پیشوندهای منفی می توانند به صورت هم معنی با یکدیگر استفاده شوند.

 • مثال: unhappy = discontented

 • در برخی موارد، پیشوند منفی به معنای کلمه اضافه نمی کند، بلکه فقط املا یا تلفظ کلمه را تغییر می دهد.

 • مثال: illegal = unlawful

یادگیری پیشوندهای منفی می تواند به شما در درک بهتر کلمات انگلیسی و گسترش واژگان شما کمک کند.

2-پیشوندهای زمانی در زبان انگلیسی

پیشوندهای زمانی کلماتی هستند که به ابتدای کلمات اضافه می شوند تا زمان وقوع یک عمل یا رویداد را مشخص کنند.

برخی از رایج ترین پیشوندهای زمانی در زبان انگلیسی عبارتند از:

 • pre-: قبل از

 • مثال: prehistory (پیش از تاریخ), prearrange (از قبل ترتیب دادن)

 • post-: بعد از

 • مثال: postwar (پس از جنگ), postscript (پی نوشت)

 • ante-: قبل از

 • مثال: antebellum (قبل از جنگ), anteroom (اتاق انتظار)

 • ex-: بعد از، سابق

 • مثال: ex-boyfriend (دوست پسر سابق), ex-president (رئیس جمهور سابق)

 • re-: دوباره

 • مثال: rebuild (بازسازی کردن), rewrite (بازنویسی کردن)

 • un-: قبل از، عدم

 • مثال: undo (معکوس کردن), unfold (باز کردن)

 • over-: بیش از، بعد از

 • مثال: overrun (تصرف کردن), overdue (معوق)

 • under-: زیر، کمتر از

 • مثال: underestimate (کم‌برآورد کردن), underground (زیرزمینی)

نکاتی در مورد استفاده از پیشوندهای زمانی:
 • برخی از پیشوندهای زمانی می توانند معانی دیگری نیز داشته باشند، به جز معنای زمانی.

 • مثال: prefix (پیشوند) – به معنای قبل از در کلمه prefix و به معنای اضافه کردن به ابتدای کلمه در اصطلاح prefix a word

 • گاهی اوقات از دو پیشوند زمانی با هم استفاده می شود.

 • مثال: prewar (قبل از جنگ)

یادگیری پیشوندهای زمانی می تواند به شما در درک بهتر کلمات انگلیسی و درک دقیق تر زمان وقوع رویدادها کمک کند.

3-پیشوندهای مکانی در زبان انگلیسی

پیشوندهای مکانی کلماتی هستند که به ابتدای کلمات اضافه می شوند تا موقعیت یا محل چیزی را نشان دهند.

برخی از رایج ترین پیشوندهای مکانی در زبان انگلیسی عبارتند از:

 • sub-: زیر

 • مثال: submarine (زیردریایی), subterranean (زیرزمینی)

 • super-: بالای، بر فراز

 • مثال: supermarket (سوپرمارکت), supernatural (ماوراء الطبیعه)

 • circum-: دور، اطراف

 • مثال: circumnavigate (دور زدن), circumstance (شرایط)

 • intra-: درون، داخل

 • مثال: intranet (شبکه داخلی), intramural (داخل محوطه)

 • inter-: بین، میان

 • مثال: international (بین المللی), intercontinental (بین قاره ای)

3-پیشوندهای مکانی در زبان انگلیسی
3-پیشوندهای مکانی در زبان انگلیسی
نکاتی در مورد استفاده از پیشوندهای مکانی:
 • برخی از پیشوندهای مکانی می توانند معانی دیگری نیز داشته باشند، به جز معنای مکانی.

 • مثال: prefix (پیشوند) – به معنای قبل از در کلمه prefix و به معنای اضافه کردن به ابتدای کلمه در اصطلاح prefix a word

 • گاهی اوقات از دو پیشوند مکانی با هم استفاده می شود.

 • مثال: subaquatic (زیر آب)

یادگیری پیشوندهای مکانی می تواند به شما در درک بهتر کلمات انگلیسی و درک دقیق تر موقعیت چیزها کمک کند.

4-پیشوندهای عددی در زبان انگلیسی

پیشوندهای عددی در زبان انگلیسی کلماتی هستند که به ابتدای عدد اضافه می‌شوند تا معنای آن را تغییر دهند. این پیشوندها به طور معمول برای نشان دادن تعداد، ترتیب یا کسری از یک عدد استفاده می‌شوند.

برخی از رایج‌ترین پیشوندهای عددی در زبان انگلیسی عبارتند از:

 • uni- (به معنی یک): unicorn (تک‌شاخ), unilateral (یک‌طرفه)
 • bi- (به معنی دو): bicycle (دوچرخه), bilingual (دو زبانه)
 • tri- (به معنی سه): triangle (مثلث), triathlon (سه گانه)
 • quad- (به معنی چهار): quadrangle (چهارضلعی), quadrilingual (چهار زبانه)
 • penta- (به معنی پنج): pentagon (پنج‌ضلعی), pentathlon (پنج‌گانه)
 • hexa- (به معنی شش): hexagon (شش‌ضلعی), hexagon (شش‌ضلعی)
 • hepta- (به معنی هفت): heptagon (هفت‌ضلعی), hepatitis (هپاتیت)
 • octa- (به معنی هشت): octagon (هشت‌ضلعی), octopus (هشت‌پا)
 • nona- (به معنی نه): nonapeptide (نُه پپتید), nonagon (نُه ضلعی)
 • deca- (به معنی ده): decade (دهه), decagon (ده ضلعی)
نکاتی در مورد استفاده از پیشوندهای عددی:
 • پیشوندهای عددی معمولاً به اسامی و صفت‌ها اضافه می‌شوند.
 • اگر عدد با حرف صدادار شروع شود، ممکن است از فرم uni- به جای mono- استفاده شود. (مانند: university به جای monouniversity)
 • برخی از پیشوندهای عددی، مانند bi- و tri-، می‌توانند به صورت bi- یا bi- و tri- یا tri- نوشته شوند.

انواع پسوندها در انگلیسی

از مجموعه پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی در اینجا برخی از انواع رایج پسوندها در زبان انگلیسی که در آزمون های زبان انگلیسی مانند تافل و آیلتس و دولینگو و سلپیپ استفاده می شوند جمع آوری شده است که عبارتند از:

1-پسوندهای اسمی در انگلیسی

پسوندها کلماتی هستند که به انتهای کلمات دیگر اضافه می‌شوند تا معنای آنها را تغییر دهند. پسوندهای اسمی در زبان انگلیسی برای تبدیل کلمات به اسم استفاده می‌شوند.

برخی از رایج‌ترین پسوندهای اسمی در زبان انگلیسی عبارتند از:

-er: این پسوند برای تبدیل فعل به اسم استفاده می‌شود و نشان‌دهنده کسی است که فعلی را انجام می‌دهد.

مثال: teacher (معلم), writer (نویسنده), singer (خواننده)

-ment: این پسوند برای تبدیل فعل به اسم استفاده می‌شود و نشان‌دهنده عمل انجام شده توسط فعل است.

مثال: development (توسعه), movement (حرکت), excitement (هیجان)

-tion: این پسوند برای تبدیل فعل به اسم استفاده می‌شود و نشان‌دهنده عمل انجام شده توسط فعل است.

مثال: education (آموزش), information (اطلاعات), creation (آفرینش)

-ness: این پسوند برای تبدیل صفت به اسم استفاده می‌شود و نشان‌دهنده کیفیت یا حالت صفت است.

مثال: happiness (شادی), sadness (غم), kindness (مهربانی)

-ity: این پسوند برای تبدیل صفت به اسم استفاده می‌شود و نشان‌دهنده کیفیت یا حالت صفت است.

مثال: reality (واقعیت), possibility (احتمال), complexity (پیچیدگی)

-ive: این پسوند برای تبدیل صفت به اسم استفاده می‌شود و نشان‌دهنده کسی یا چیزی است که دارای کیفیت صفت است.

مثال: detective (آگاه), creative (خلاق), destructive (ویرانگر)

نکاتی در مورد استفاده از پسوندهای اسمی:
 • پسوندها می‌توانند به تنهایی یا با هم استفاده شوند.
 • برخی از کلمات می‌توانند بیش از یک پسوند داشته باشند.
 • معنای دقیق پسوند به کلمه‌ای که به آن اضافه می‌شود بستگی دارد.

2-پسوندهای فعلی در انگلیسی

پسوندها کلماتی هستند که به انتهای کلمات دیگر اضافه می‌شوند تا معنای آنها را تغییر دهند. پسوندهای فعلی در زبان انگلیسی برای تبدیل کلمات به فعل استفاده می‌شوند.

برخی از رایج‌ترین پسوندهای فعلی در زبان انگلیسی عبارتند از:

-ize: این پسوند برای تبدیل اسم یا صفت به فعل استفاده می‌شود و به معنی ساختن یا تبدیل به است.

مثال:computerize (کامپیوتریزه کردن), realize (متوجه شدن), legalize (قانونی کردن)

-ify: این پسوند برای تبدیل اسم یا صفت به فعل استفاده می‌شود و به معنی ساختن یا تبدیل به است.

مثال: simplify (ساده کردن), modify (تغییر دادن), beautify (زیبا کردن)

-ate: این پسوند برای تبدیل اسم یا صفت به فعل استفاده می‌شود و به معنی انجام دادن یا عمل کردن است.

مثال: graduate (فارغ التحصیل شدن), celebrate (جشن گرفتن), investigate (تحقیق کردن)

-en: این پسوند برای تبدیل اسم یا صفت به فعل استفاده می‌شود و به معنی کردن یا ساختن است.

مثال: lengthen (بلند کردن), strengthen (تقویت کردن), modernize (مدرن کردن)

نکاتی در مورد استفاده از پسوندهای فعلی:

 • برخی از پسوندها می‌توانند معانی مختلفی داشته باشند.
 • معنای دقیق پسوند به کلمه‌ای که به آن اضافه می‌شود بستگی دارد.
 • برخی از فعل‌ها از بیش از یک پسوند استفاده می‌کنند.

3-پسوندهای صفت در انگلیسی

پسوندها کلماتی هستند که به انتهای کلمات دیگر اضافه می‌شوند تا معنای آنها را تغییر دهند. پسوندهای صفت در زبان انگلیسی برای تبدیل کلمات به صفت استفاده می‌شوند.

برخی از رایج‌ترین پسوندهای صفت در زبان انگلیسی عبارتند از:

-ous: این پسوند برای تبدیل اسم یا فعل به صفت استفاده می‌شود و به معنی پر از یا دارای است.

مثال: famous (معروف), courageous (شجاع), delicious (لذیذ)

-ful: این پسوند برای تبدیل اسم یا فعل به صفت استفاده می‌شود و به معنی (پر از) یا (دارای) است.

مثال: beautiful (زیبا), powerful (قدرتمند), thoughtful (متفکر)

-less: این پسوند برای تبدیل اسم یا صفت به صفت استفاده می‌شود و به معنی (بدون) یا (فاقد۹ است.

مثال: careless (بی‌دقت), thoughtless (بی‌فکر), useless (بی‌فایده)

-able: این پسوند برای تبدیل فعل به صفت استفاده می‌شود و به معنی (قابل یا توانا در) است.

مثال: comfortable (راحت), fashionable (مد روز), affordable (مقرون به صرفه)

-ive: این پسوند برای تبدیل فعل به صفت استفاده می‌شود و به معنی (دارای تمایل به) یا (مایل به) است.

مثال: creative (خلاق), destructive (ویرانگر), attractive (جذاب)

برای مطالعه لغات ضروری رایتینگ آیلتس تسک 1 اینجا کلیک کنید.

نکاتی در مورد استفاده از پسوندهای صفت:

 • برخی از پسوندها می‌توانند معانی مختلفی داشته باشند.
 • معنای دقیق پسوند به کلمه‌ای که به آن اضافه می‌شود بستگی دارد.

4-پسوندهای قیدی در زبان انگلیسی

برخلاف زبان فارسی، در زبان انگلیسی پسوندهای قیدی به طور مستقیم به صفات اضافه نمی‌شوند.

در عوض، قیدها در زبان انگلیسی از طریق دو روش اصلی از صفات ساخته می‌شوند:

1. اضافه کردن پسوند -ly به صفت:

این روش رایج‌ترین روش برای ساخت قید از صفت است.

مثال:

 • Slow (صفت) -> Slowly (قید)
 • Careful (صفت) -> Carefully (قید)
 • Happy (صفت) -> Happily (قید)

نکات:

 • برای صفات با حروف صدادار نهایی -e قبل از اضافه کردن -ly حذف می‌شود.
 • برای صفات یک هجایی که به -y ختم می‌شوند، -y به -i تغییر می‌کند قبل از اضافه کردن -ly.
 • برای صفات دو هجایی که به -y ختم می‌شوند، -ly به طور مستقیم اضافه می‌شود.

2. استفاده از قیدهای جایگزین:

برخی از صفات قیدهای جایگزینی دارند که به جای اضافه کردن -ly به صفت، از آنها استفاده می‌شود.

مثال:

 • Good (صفت) -> Well (قید)
 • Bad (صفت) -> Badly (قید)
 • Fast (صفت) -> Quickly (قید)

نکات:

 • استفاده از قیدهای جایگزین رایج نیست و به تعداد محدودی از صفات محدود می‌شود.
 • در صورت شک، بهتر است از روش اضافه کردن -ly به صفت استفاده کنید.

در این مقاله سعی شده است که تمامی پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی را معرفی کنیم درصورتی که تمایل به دانلود تمامی پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی را دارد حتما وارد کانال تلگرامی ایران بریتانیا شوید و فایل های PDF  آموزشی را دانلود کنید.

مشاوره با مرکز زبان ایران بریتانیا

امیدواریم که از مطالعه مقاله پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی نهایت استفاده را برده باشید. شما عزیزان می توانید ما را در کانال تلگرامی ایران بریتیش که زبان آموزان مختلفی عضو هستن و انتقال تجربه در آزمون های مختلفی وجود دارد مشاهده کنید همچنین در  اینستاگرام ایران – بریتیش جستجو نمایید. حتما از کانال تلگرام ما درباره آموزش های رایگان دیدن کنید.

کانال تلگرامی ایران بریتانیا
کانال تلگرامی ایران بریتانیا

برای دریافت تمامی کتاب آموزش زبان انگلیسی به صورت رایگان اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *