آموزش زبان انگلیسی

هزینه کلاس + ثبت نام

لینک ثبت نام دورههزینه(تومان)عنوان دورهساعات آموزشی
ثبت نام آنلاین920000کلاس های تخصصی ازمونهای داخلی10 ساعت
ثبت نام انلاین850000کلاس تخصصی اسپیکینگ10 ساعت
ثبت نام انلاین800000کلاس تخصصی رایتینگ10 ساعت
ثبت نام انلاین1000000کلاس تخصصی گرامر زبان انگلیسی10 ساعت
ثبت نام انلاین1500000کلاس تخصصی آزمون GRE10 ساعت
ثبت نام انلاین1000000کلاس تخصصی مکالمه زبان انگلیسی10 ساعت
ثبت نام انلاین1500000کلاس تخصصی آزمون PTE10 ساعت
ثبت نام انلاین1500000کلاس تخصصی آزمون سلپیپ10 ساعت
ثبت نام انلاین750000کلاس تخصصی دولینگو10 ساعت
ثبت نام انلاین1500000کلاس تخصصی تافل10 ساعت
ثبت نام انلاین1500000کلاس تخصصی ایلتس پیشرفته10 ساعت
ثبت نام انلاین1000000کلاس تخصصی آیلتس مقدماتی10 ساعت