سبد خرید
ریدینگ سلپیپ Reading CELPIP

4 تغییر جدید ریدینگ سلپیپ Reading CELPIP

5/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله سعی شده است بر اینکه تمامی قسمت های مختلف ریدینگ سلپیپ به همراه راهکارهای کاربردی برای حل سوالات هر قسمت و همچنین معرفی منابع کاربردی برای تمرین بیشتر ریدینگ سلپیپ به شما معرفی شود. حتما تا انتهای مقاله ریدینگ سلپیپ با ما همراه باشید.

معرفی کوتاه سلپیپ

آزمون CELPIP، یا Canadian English Language Proficiency Index Program، یکی از آزمون‌های زبان مورد استفاده در کانادا برای ارزیابی مهارت‌های زبان انگلیسی افراد است. این آزمون برای افرادی که به کانادا می‌خواهند مهاجرت کنند یا برای مقاصد تحصیلی یا شغلی در این کشور می‌آیند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلاس تخصصی سلپیپ
کلاس تخصصی سلپیپ

CELPIP به دو نسخه عمده تقسیم می‌شود:

CELPIP-General

این نسخه برای اهداف مهاجرتی و شغلی استفاده می‌شود و مهارت‌های شنیداری (Listening), ریدینگ سلپیپ خواندن (Reading), نوشتن (Writing) و صحبت کردن (Speaking) را ارزیابی می‌کند.

CELPIP-General LS

این نسخه تنها مهارت‌های شنیداری و صحبت کردن را ارزیابی می‌کند و به عنوان یک گزینه ساده‌تر برای افرادی که فقط می‌خواهند مهارت‌های شنیداری و صحبت کردن خود را ارزیابی کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مهارت ریدینگ سلپیپ در CELPIP-General نسخه اصلی به این شکل ارزیابی می‌شود که شما باید مقاله‌ها، پاراگراف‌ها و جملات را بخوانید و به سوالات مرتبط با آنها پاسخ دهید. این بخش به ارزیابی توانایی شما در مواجهه با متون نوشته شده به انگلیسی و درک مطلب از آنها می‌پردازد.

معرفی بخش های مختلف ریدینگ سلپیپ

بخش ریدینگ سلپیپ یکی از چهار مهارت زبانی است که در آزمون CELPIP General و CELPIP General LS سنجیده می‌شود. این بخش برای ارزیابی توانایی شما در درک و تفسیر متن‌های انگلیسی به زبان روزمره و آکادمیک طراحی شده است.

نحوه برگزاری آزمون

بخش ریدینگ سلپیپ به صورت کامپیوتری برگزار می‌شود و شامل 4 بخش است:

 • نامه‌خوانی: در این بخش، باید 11 نامه کوتاه را بخوانید و به 11 سوال مربوط به آنها پاسخ دهید.

 • خواندن برای انتخاب نمودار: در این بخش، باید 8 نمودار یا گراف را بخوانید و به 8 سوال مربوط به آنها پاسخ دهید.

 • خواندن اطلاعات: در این بخش، باید 9 متن کوتاه را بخوانید و به 9 سوال مربوط به آنها پاسخ دهید.

 • خواندن دیدگاه‌ها: در این بخش، باید 10 متن کوتاه را بخوانید و به 10 سوال مربوط به آنها پاسخ دهید.

هر یک از این تسک‌ها به شما فرصت می‌دهند تا مهارت‌های خواندن و درک مطلب خود را نشان دهید. بهتر است برای آزمون CELPIP به تمرین‌های متنوع و منابع آموزشی مرتبط با این آزمون مراجعه کرده و خود را برای هر یک از تسک‌ها آماده کنید.

تسک 1 ریدینگ آزمون سلپیپ

تسک 1 ریدینگ آزمون سلپیپ اولین بخش از آزمون ریدینگ است که شامل 11 سوال است. در این تسک، باید 11 نامه کوتاه را بخوانید و به سوالات مربوط به آنها پاسخ دهید.

انواع سوالات

سوالات تسک 1 ریدینگ سلپیپ به شرح زیر است:

 • انتخاب بهترین پاسخ: در این نوع سوالات، باید از بین 4 گزینه، بهترین پاسخ را برای سوال مربوط به متن انتخاب کنید.
 • درست یا غلط: در این نوع سوالات، باید مشخص کنید که آیا جمله مربوط به متن درست است یا غلط.
 • انطباق: در این نوع سوالات، باید اطلاعاتی را که در متن آمده است با اطلاعات داده شده مطابقت دهید.
تسک 1 ریدینگ آزمون سلپیپ
تسک 1 ریدینگ آزمون سلپیپ

نکاتی برای پاسخ به سوالات

 • قبل از خواندن سوالات ریدینگ سلپیپ، متن را به طور کامل بخوانید. این کار به شما کمک می‌کند تا درک کلی از متن داشته باشید و به سوالات راحت‌تر پاسخ دهید.
 • به سوالات توجه کنید. سوالات به شما می‌گویند که باید به دنبال چه چیزی در متن باشید.
 • به کلمات کلیدی در متن و سوالات توجه کنید. کلمات کلیدی می‌توانند به شما کمک کنند تا پاسخ صحیح را پیدا کنید.
 • در صورت عدم اطمینان، حدس بزنید. هیچ نمره منفی برای پاسخ‌های غلط در نظر گرفته نمی‌شود، بنابراین در صورت عدم اطمینان، حدس زدن بهتر از خالی گذاشتن سوال است

تسک 2 ریدینگ آزمون سلپیپ

تسک 2 ریدینگ آزمون سلپیپ دومین بخش از آزمون ریدینگ است که شامل 8 سوال است. در این تسک، باید 8 نمودار یا گراف را بخوانید و به سوالات مربوط به آنها پاسخ دهید.

 • انواع سوالات

سوالات تسک 2 ریدینگ سلپیپ به شرح زیر است:

 • انتخاب بهترین پاسخ: در این نوع سوالات، باید از بین 4 گزینه، بهترین پاسخ را برای سوال مربوط به نمودار یا گراف انتخاب کنید.
 • درست یا غلط: در این نوع سوالات، باید مشخص کنید که آیا جمله مربوط به نمودار یا گراف درست است یا غلط.
 • تفسیر: در این نوع سوالات، باید بر اساس اطلاعات ارائه شده در نمودار یا گراف، به سوال پاسخ دهید.
تسک 2 ریدینگ آزمون سلپیپ
تسک 2 ریدینگ آزمون سلپیپ

نکاتی برای پاسخ به سوالات ریدینگ سلپیپ

 • قبل از خواندن سوالات، نمودار یا گراف را به طور کامل بررسی کنید. به عناوین، محورها، افسانه‌ها و سایر جزئیات مهم توجه کنید.
 • به سوالات توجه کنید. سوالات به شما می‌گویند که باید به دنبال چه چیزی در نمودار یا گراف باشید.
 • از اطلاعات ارائه شده در نمودار یا گراف برای پاسخ به سوالات استفاده کنید. به اعداد، اشکال و الگوها توجه کنید.
 • در صورت عدم اطمینان، حدس بزنید. هیچ نمره منفی برای پاسخ‌های غلط در نظر گرفته نمی‌شود، بنابراین در صورت عدم اطمینان، حدس زدن بهتر از خالی گذاشتن سوال است.

تسک 3 ریدینگ آزمون سلپیپ

تسک 3 ریدینگ آزمون سلپیپ سومین بخش از آزمون ریدینگ است که شامل 9 سوال است. در این تسک، باید 9 متن کوتاه را بخوانید و به سوالات مربوط به آنها پاسخ دهید.

 • انواع سوالات

سوالات تسک 3 ریدینگ سلپیپ به شرح زیر است:

 • انتخاب بهترین پاسخ: در این نوع سوالات، باید از بین 4 گزینه، بهترین پاسخ را برای سوال مربوط به متن انتخاب کنید.
 • درست یا غلط: در این نوع سوالات، باید مشخص کنید که آیا جمله مربوط به متن درست است یا غلط.
 • انطباق: در این نوع سوالات، باید اطلاعاتی را که در متن آمده است با اطلاعات داده شده مطابقت دهید.
تسک 3 ریدینگ آزمون سلپیپ
تسک 3 ریدینگ آزمون سلپیپ

نکاتی برای پاسخ به سوالات

 • قبل از خواندن سوالات، متن را به طور کامل بخوانید. این کار به شما کمک می‌کند تا درک کلی از متن داشته باشید و به سوالات راحت‌تر پاسخ دهید.
 • به سوالات توجه کنید. سوالات به شما می‌گویند که باید به دنبال چه چیزی در متن باشید.
 • به کلمات کلیدی در متن و سوالات توجه کنید. کلمات کلیدی می‌توانند به شما کمک کنند تا پاسخ صحیح را پیدا کنید.
 • در صورت عدم اطمینان، حدس بزنید. هیچ نمره منفی برای پاسخ‌های غلط در نظر گرفته نمی‌شود، بنابراین در صورت عدم اطمینان، حدس زدن بهتر از خالی گذاشتن سوال است.

تسک 4 ریدینگ آزمون سلپیپ

تسک 4 ریدینگ سلپیپ آخرین بخش از آزمون ریدینگ است که شامل 10 سوال است. در این تسک، باید 10 متن کوتاه را بخوانید و به سوالات مربوط به آنها پاسخ دهید.

 • تفاوت تسک 4 با سایر تسک‌ها

تفاوت اصلی تسک 4 ریدینگ سلپیپ با سایر تسک‌های ریدینگ در این است که در این تسک، باید دیدگاه‌ها و نظرات مختلف را در مورد یک موضوع خاص درک کنید. متن‌های این بخش شامل مقالات خبری، بررسی‌ها، تبلیغات و ایمیل‌ها می‌شود.

تسک 4 ریدینگ آزمون سلپیپ
تسک 4 ریدینگ آزمون سلپیپ

انواع سوالات

سوالات تسک 4 ریدینگ سلپیپ به شرح زیر است:

 • انتخاب بهترین پاسخ: در این نوع سوالات، باید از بین 4 گزینه، بهترین پاسخ را برای سوال مربوط به متن انتخاب کنید.
 • درست یا غلط: در این نوع سوالات، باید مشخص کنید که آیا جمله مربوط به متن درست است یا غلط.
 • انطباق: در این نوع سوالات، باید دیدگاه‌های مختلف ارائه شده در متن را با هم مطابقت دهید.

نکاتی برای پاسخ به سوالات

 • قبل از خواندن سوالات، تمام متن‌ها را به طور کامل بخوانید. این کار به شما کمک می‌کند تا درک کلی از موضوع داشته باشید و به سوالات راحت‌تر پاسخ دهید.
 • به سوالات توجه کنید. سوالات به شما می‌گویند که باید به دنبال چه نوع اطلاعاتی در متن باشید.
 • به کلمات کلیدی در متن و سوالات توجه کنید. کلمات کلیدی می‌توانند به شما کمک کنند تا پاسخ صحیح را پیدا کنید.
 • دیدگاه‌های مختلف ارائه شده در متن را شناسایی کنید. به دنبال کلماتی مانند “به نظر من”، “من فکر می کنم” و “من معتقدم” باشید.
 • تعیین کنید که هر نویسنده چه نظری در مورد موضوع دارد. آیا آنها موافق هستند یا مخالف؟ آیا آنها شواهدی برای حمایت از نظرات خود ارائه می‌کنند؟
 • از اطلاعات ارائه شده در متن برای پاسخ به سوالات استفاده کنید. به دیدگاه‌های مختلف ارائه شده در متن و همچنین به سوالات توجه کنید.
 • در صورت عدم اطمینان، حدس بزنید. هیچ نمره منفی برای پاسخ‌های غلط در نظر گرفته نمی‌شود، بنابراین در صورت عدم اطمینان، حدس زدن بهتر از خالی گذاشتن سوال است.

منابع مناسب برای بخش ریدینگ سلپیپ

منابع زیادی برای کمک به شما در آمادگی برای بخش ریدینگ سلپیپ وجود دارد. در اینجا چند مورد از بهترین‌ها را آورده‌ایم:

وب سایت CELPIP:

 • وب سایت CELPIP منبع اصلی اطلاعات در مورد آزمون سلپیپ است. در این وب سایت می‌توانید نمونه سوالات، نکات آمادگی و اطلاعات مربوط به ثبت نام در آزمون را پیدا کنید.

کتاب‌های آمادگی آزمون سلپیپ

کتاب‌های آمادگی آزمون سلپیپ زیادی در بازار وجود دارد. این کتاب‌ها می‌توانند به شما در تمرین مهارت‌های ریدینگ، یادگیری انواع سوالات و افزایش دانش واژگان شما کمک کنند.

دوره‌های آمادگی آزمون سلپیپ

موسسات آموزشی زیادی دوره‌های آمادگی آزمون سلپیپ را ارائه می‌دهند. این دوره‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا مهارت‌های خود را در هر چهار بخش آزمون، از جمله ریدینگ، تقویت کنید.

آزمون‌های آزمایشی سلپیپ

شما می‌توانید با شرکت در آزمون‌های آزمایشی سلپیپ، مهارت‌های ریدینگ خود را تمرین کنید. آزمون‌های آزمایشی به شما کمک می‌کند تا با نحوه سوالات و فرمت آزمون آشنا شوید و همچنین می‌توانید نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید.

مشاوره با مرکز زبان ایران بریتانیا

امیدواریم که از مقاله ریدینگ سلپیپ نهایت استفاده را برده باشید. شما عزیزان می توانید ما را در کانال تلگرامی ایران بریتیش که زبان آموزان مختلفی عضو هستن و انتقال تجربه در آزمون های مختلفی وجود دارد مشاهده کنید همچنین در  اینستاگرام ایران – بریتیش جستجو نمایید. حتما از کانال تلگرام ما درباره آموزش های رایگان دیدن کنید.

کانال تلگرامی ایران بریتانیا
کانال تلگرامی ایران بریتانیا

برای مطالعه مقالات بیشتر درباره آزمون سلپیپ حتما مقاله اسپیکینگ سلپیپ را مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *