سبد خرید
5 اشتباه رایج در گرامر انگلیسی برای مبتدیان

5 اشتباه رایج در گرامر انگلیسی برای مبتدیان

4.1/5 - (65 امتیاز)

در این صفحه 5 اشتباه رایج در گرامر انگلیسی برای مبتدیان برای تمامی کاربرنی که سعی برای تقویت زبان انگلیسی خود در بخش گرامر را دارند توضیح داده شده است. همچنین راهکارهای مناسب برای اشتباه رایج در گرامر انگلیسی برای مبتدیان بیان شده است.

استفاده اشتباه از زمان‌های گذشته و حال

اشتباه رایج در گرامر انگلیسی اکثراً در تفاوت بین حال ساده و گذشته ساده رخ می‌دهد. زمان حال برای عمل‌های در حال انجام استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

بنر آموزش زبان
بنر آموزش زبان

صحیح: I am going to the store(من دارم به فروشگاه می‌روم.)

اشتباه: I am go to the store

از دیگر اشتباه رایج در گرامر انگلیسی میتوان به ساختار های زیر اشاره کرد:

عدم استفاده از a و an به درستی

اشتباه رایج در گرامر انگلیسی در استفاده از a و an به درستی مرتبط با تفاوت در تلفظ حروف صدادار و بی‌صدادار در کلمات است. a با کلماتی که با حروف صدادار آغاز می‌شوند، و an با کلماتی که با حروف بی‌صدادار آغاز می‌شوند، استفاده می‌شود. این تمایز برای سه دلیل مهم است: تلفظ، قواعد گرامری، و فهم درست جمله. به توضیحات زیر توجه کنید:

تلفظ

استفاده از a یا an به تلفظ صحیح کلمه کمک می‌کند. وقتی a یا an به یک کلمه می‌آید، باید بر اساس حروف صدادار یا بی‌صدادار بیفتد تا تلفظ جمله به درستی انجام شود. مثال:

an apple (یک سیب) – حرف a بی‌صدادار است، بنابراین از an استفاده می‌شود.

قواعد گرامری

استفاده از a و an درستی جمله را حفظ می‌کند. این اصول معمولاً برای صحیح بودن جملات و تشخیص کلمات جمعی یا تکی بسیار مهم هستند. مثال:

I have a book (یک کتاب دارم) – این جمله به درستی نشان می‌دهد که شما یک کتاب دارید.

I have an books (کتاب‌ها دارم) – این جمله نادرست است، زیرا an با books که کلمه جمع است، سازگار نیست.

فهم درست جمله

استفاده درست از a یا an به مخاطب کمک می‌کند تا جمله را به درستی درک کند. اشتباه در استفاده از این کلمات ممکن است به ترتیب کلمات و مفهوم جمله ضرر برساند.

برای جلوگیری از اشتباه در استفاده از a و an، توجه به تلفظ کلمات و استفاده از حروف صدادار یا بی‌صدادار در آغاز کلمات را مورد توجه قرار دهید. همچنین، مطالعه و تمرین مکرر با متون و جملات انگلیسی به شما کمک می‌کند تا قواعد استفاده از a و an را بیاموزید و به تدریج در مکالمات و نوشته‌هایتان به درستی از آنها استفاده کنید.

اشتباه در ترتیب کلمات

اشتباه رایج در گرامر انگلیسی در ترتیب کلمات نیز یکی از اشتباهات رایج در گرامر انگلیسی برای مبتدیان است. ترتیب صحیح کلمات در جملات بسیار مهم است تا جملات شما منطقی و قابل فهم باشند. در ادامه، به برخی از اشتباهات رایج در ترتیب کلمات و چگونگی جلوگیری از آنها اشاره می‌کنم:

اشتباه در ترتیب کلمات
اشتباه در ترتیب کلمات

عدم توجه به ترتیب فاعل، فعل، و مفعول

اشتباه رایج در گرامر انگلیسی در بکارگیری جملات انگلیسی، ترتیب کلمات معمولاً به شکل فاعل، فعل، و مفعول است. اگر ترتیب این کلمات را عوض کنید، ممکن است جمله نامفهوم شود. برای مثال:

صحیح: She (فاعل) eats (فعل) an apple (مفعول).

اشتباه: An apple (مفعول) eats (فعل) she (فاعل).

اشتباه در قرار دادن کلمات مکمل و مکمل مکملی

در برخی جملات، مکمل‌ها و مکمل‌های مکملی به ترتیب خاصی قرار می‌گیرند. مکمل‌ها معمولاً قبل از فعل قرار می‌گیرند و مکمل‌های مکملی بعد از فعل ظاهر می‌شوند. مثال:

صحیح: I (فاعل) read (فعل) a book (مکمل) every day (مکمل مکملی).

اشتباه: I (فاعل) every day (مکمل مکملی) read (فعل) a book (مکمل).

عدم توجه به ترتیب کلمات در مکالمات سوالی

در سوالات انگلیسی، ترتیب کلمات نیز مهم است. باید فعل و فاعل را درست قرار دهید. برای مثال:

صحیح: Where (سوالی) do (فعل) you (فاعل) live

اشتباه: Where (سوالی) you (فاعل) do (فعل) live

ترتیب اشتباه در جملات شرطی

اشتباه رایج در گرامر انگلیسی در جملات شرطی، ترتیب کلمات به ترتیب شرط و نتیجه می‌آید. این ترتیب را نادیده نگیرید. مثال:

ترتیب اشتباه در جملات شرطی
ترتیب اشتباه در جملات شرطی

صحیح: If (شرط) it rains (فعل) tomorrow (نتیجه), we (فاعل) will stay (فعل) at home (مکمل).

اشتباه: We (فاعل) will stay (فعل) at home (مکمل) if (شرط) it rains (فعل) tomorrow (نتیجه).

برای جلوگیری از اشتباه رایج در گرامر انگلیسی در ترتیب کلمات، می‌توانید با دقت جملات را بسازید و از منابع گرامری و زبان‌آموزی استفاده کنید تا نحوه صحیح ترتیب کلمات در جملات را یاد بگیرید. همچنین، تمرین مکرر و مکالمه با دیگران به شما کمک می‌کند تا ترتیب کلمات را به صورت عملی تمرین کنید.

اشتباه در استفاده از he, she, و it

اشتباه رایج در گرامر انگلیسی در ضمایر فاعلی زمانی رخ می‌دهد که به اشیاء یا موجودات بی‌جنسی به جای it از he یا she استفاده شود. برای اشیاء و موجودات بی‌جنسی، باید از it استفاده کنید. مثال:

صحیح: The book, it is on the table (کتاب، روی میز است.)

اشتباه: The book, he is on the table

اشتباه در جمع‌سازی کلمات

این اشتباه زمانی رخ می‌دهد که کلماتی که در انگلیسی جمع نمی‌گیرند، به غلط به صورت جمع بیاورید. برخی از کلمات در انگلیسی همیشه به صورت تکی استفاده می‌شوند یا با افعال خاصی ترکیب می‌شوند. مثال:

  • صحیح: pieces of information (قطعات اطلاعات)
  • اشتباه: informations

با توجه به این توضیحات، شما می‌توانید از این اشتباهات رایج در گرامر انگلیسی بپرهیزید و تلاش کنید تا به تدریج مهارت‌های گرامری‌تان را بهبود ببخشید.

اشتباه رایج در گرامر انگلیسی در جمع‌سازی کلمات یکی از اشتباهات رایج در گرامر انگلیسی برای مبتدیان است. در ادامه، توضیحاتی درباره اشتباهات متداول در جمع‌سازی کلمات و چگونگی جلوگیری از آنها آمده است:

اضافه کردن s به انتهای کلمات غلط

بسیاری از کلمات در انگلیسی برای جمع‌سازی به شکل مخصوصی تغییر می‌کنند. برخی از کلمات به صورت معمول با اضافه کردن “s” به انتهای کلمه جمع می‌شوند، اما برخی دیگر نیاز به تغییر شکل دارند. برای مثال:

صحیح: cat (یک گربه) – cats (چند گربه)

اشتباه: cat – catses

اشتباه در جمع‌سازی افعال و اسم‌های جمع

اشتباه رایج در گرامر انگلیسی برخی از افعال و اسم‌ها در انگلیسی دارای شکل جمع خاصی هستند که با s یا es تشکیل می‌شوند. به عنوان مثال:

صحیح: I play tennis(من تنیس بازی می‌کنم.)

اشتباه: I play tennises

برای مطالعه گرامر آموزش زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید.

اشتباه در جمع‌سازی افعال نامنظم

اشتباه رایج در گرامر انگلیسی در برخی از افعال در انگلیسی دارای شکل جمع نامنظم هستند و باید به صورت خاص تغییر شکل دهند. معمولاً این تغییرات در شکل ریشه فعل اتفاق می‌افتد. برای مثال:

صحیح: I go to school(من به مدرسه می‌روم.)

اشتباه: “I go to schools.”

اشتباه در کلمات جمعی

برخی کلمات به صورت جمع یکسان با شکل تکی خود استفاده می‌شوند. باید توجه داشته باشید که این کلمات در شکل تکی و جمع همانند هم هستند. مثلاً:

صحیح: sheep (گوسفند) – sheep (گوسفندها)

اشتباه: sheeps

برای جلوگیری از اشتباه در جمع‌سازی کلمات، می‌توانید از دیکشنری‌ها یا منابع گرامری استفاده کنید تا نحوه جمع‌سازی کلمات را یاد بگیرید. همچنین، مطالعه و تمرین متعدد در مورد کلمات جمع‌سازی نامنظم و قواعد جمع‌سازی افعال و اسم‌ها به شما کمک می‌کند تا این اشتباهات رایج را کاهش دهید. برای مشاهده مقاله اخبار انگلیسی برای تقویت زبان اینجا کلیک کنید.

سوالات متداول درباره اشتباه رایج در گرامر انگلیسی

در کانال تلگرامی مرکز زبان ایران بریتانیا آموزهای رایگان به صورت ویدئو و فایل های تصویری و حتی پادکست های حرفه زبان انگلیسی آورده شده است.. برای اینکه تمامی لغات ضروری را به صورت رایگان دانلود کنید در کانال تلگرام ایران بریتانیا مشاهده کنید. برای مطالعه مقاله  اینجا کلیک کنید. امیدواریم که از مقاله اشتباه رایج در گرامر انگلیسی استفاده را برده باشید و در صورت هر گونه سوال درباره آزمون با ما در ارتباط باشید.

17 comments

 1. بسیار عالی وآموزنده بود.
  حیف که سنم بالاست.
  زیاد تلاش می کنم اما متآسفانه مطالعه منطمی ندارم.

  1. با درود به شما کاربر گرامی. هر وقت شرع کنید باز هم دیر نیست برای دیدن ویدئو و فیلم های آموزشی رایگان حتما از کاتال تلگرام ما به نشانی iranbritish دیدن فرمایید.

   1. سلام وتشکر،بسیار عالی لطفا ادامه بدید.ممنونم

    1. با تشکر از شما

  2. سلام دوست عزیز . برای شروع زبان انگلیسی در هر سنی دیر نیست فقط کافیه که اراده داشته باشید و تمرین منظم داشته باشید حتی شده روزی یک ربع هم شده تمرین زبان انگلیسی کنید تا بهتر یاد بگیرید .

 2. حبیب اله راهدار

  سلام بسیارمفید وقابل استفاده وراهگشابود

  1. درود به شما کاربر گرامی. حتما از کاتال تلگرام ما به نشانی iranbritish دیدن فرمایید.

 3. علی زارعی جلال آبادی

  سلام. ممنون استفاده بردیم. اگر لطف کنید هر روز و به صورت منظم آموزش زبان و نکات کلیدی آنرا بگذارید خیلی ممنون می شویم.

  1. درود به شما با تشکر از کامت ارزشمد شما. هر روز اطلاعات به روز میشه و آموزش رایگان در سایت قرار میگیره حتما از کاتال تلگرام ما به نشانی iranbritish دیدن فرمایید.

  2. سلام ، خیلی دوست دارم زبان انگلیسی را یاد بگیرم ولی سنم زیاد شده ، افسوس

   1. با تشکر از همراهی شما.هیچ وقت دیر نیست دوست گرامی . با همرامی 2 ماه سایت ما زبان شما به صورت رایگان عالی خواهد شد.

 4. باسلام
  تشکر
  موفق باشید.

  1. درود به شما. با تشکر از بیان نظرتون.

 5. منصور حق

  درود بر شما.‌ خوب بود.

 6. .Thanks a lot.it was very well

 7. ویشار

  درود برشما از این باریک بینی ودقت در زبان آموزی .یادگیری زبان انگلیسی دریچه ای به جهان به روی هرفرد گشوده می شود و فرد را توانمند می کند .باورکنید اگه زبان یاد بگیرید انگار بسیار قوی شدید بدون داشتن اسلحه .چند سروگردن از،دیگران برتر هستید .کاش پیشتر زبان را حرفه ای تر یاد می گرفتم .

  1. با درود به شما با تشکر از بیان نظرتون. هر روزه با گذاشتن نیم ساعت وقت در وب سایت ما و کانال تلگرامی ایران بریتانیا میتوانید زبان در طول 5 ماه مسلط شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *